Rejestr wyróżnia odpowiedzialność w biznesie

Rejestr Dłużników ERIF przygotował specjalnie dla swoich Klientów strategicznych program „Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu”.

Jest to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie tych przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Program ten ma także potwierdzać aktywne stosowanie udostępnianych przez Biuro narzędzi wspierających procesy oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami.

Certyfikat może uzyskać każdy Klient korporacyjny współpracujący z Rejestrem, o ile spełni wymogi określone w Regulaminie certyfikacji.

W ramach programu Klienci strategiczni mogą ubiegać się o przyznanie jednego z dwóch poniższych wyróżnień:

  • Certyfikat „Odpowiedzialny Partner – współpracuję z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.” – potwierdzający fakt rozpoczęcia współpracy i korzystanie z narzędzi Rejestru.
  • Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” – przyznawany w dowód uznania Klientom za regularne, aktywne i systemowe podejście do korzystania z informacji gospodarczej w stosowanych procesach, a także wkład w rozwój systemu wymiany informacji gospodarczej.

Program startuje 1 lipca 2015 roku.

Więcej o certyfikatach >>