Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu

Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu to akcja przygotowana przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w celu wyróżnienia na rynku przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku. Tym samym program ten potwierdza stosowanie w procesach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych udostępnianych przez ERIF BIG S.A.
Akcja dedykowana jest takim podmiotom i instytucjom, jak banki, instytucje finansowe pozabankowe, firmy leasingowe, multimedia (telekomy, dostawcy usług telewizji cyfrowej i internetu), towarzystwa ubezpieczeń, wierzyciele wtórni i inne przedsiębiorstwa.
W ramach akcji dostępne są dwa rodzaje certyfikatu:

  • Certyfikat „Odpowiedzialny Partner – współpracuję z ERIF BIG S.A.”;
  • Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie”.

Certyfikat „Odpowiedzialny Partner – współpracuję z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A.” potwierdza fakt rozpoczęcia współpracy i korzystanie z narzędzi rejestru ERIF BIG S.A. Certyfikat może uzyskać każdy Klient korporacyjny, który zawarł z rejestrem ERIF BIG S.A. umowę o współpracy, zgłosi chęć jego posiadania i finalnie spełni warunki określone w Regulaminie „Certyfikatu Odpowiedzialnego Biznesu”.

Z kolei Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” przyznawany jest jako dowód uznania tym Klientom, którzy długoterminowo i systematycznie wykorzystują narzędzia rejestru ERIF BIG S.A. w swoich procesach, a także aktywnie przyczyniają się do rozwoju rynku wymiany informacji gospodarczej.

Jakie korzyści daje Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu?

Nasi Klienci posługujący się tym Certyfikatem potwierdzają na rynku, że:

  • dbają o bezpieczeństwo zawieranych ze swoimi klientami umów i transakcji;
  • kierują się dobrem zarówno klienta, jak i własnego przedsiębiorstwa;
  • podchodzą do świadczenia usług w sposób odpowiedzialny;
  • są godnym zaufania Partnerem.

Jak zamówić Certyfikat?

Certyfikat może zamówić Użytkownik Klienta, który posiada uprawnienia administracyjne w Systemie ERIF. Wystarczy, że zaloguje się do Systemu ERIF i wypełni formularz zgłoszeniowy. Znajduje się on w zakładce „Certyfikat”.

Klient biorący udział w akcji „Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu” i spełniający wymagane kryteria określone w Regulaminie może zamieścić na swojej stronie internetowej specjalny widget. Potwierdza on udział w akcji rejestru ERIF BIG S.A. Jednocześnie pozwala on internautom sprawdzić, czy Certyfikat danej firmy jest aktywny.

Weryfikacja statusu Certyfikatu

Klient korporacyjny posiadający Certyfikat może w każdej chwili potwierdzić jego status. Wystarczy, że uprawniona osoba zaloguje się do Systemu ERIF, a następnie w zakładce „Certyfikat” otworzy kartę „Potwierdzenie aktualności Certyfikatu” i wpisze NIP swojej firmy.

Dodatkowo każdy internauta może dokonać weryfikacji statusu Certyfikatu poprzez:

  • kliknięcie w widget certyfikatu znajdujący się na stronie wyróżnionej nim instytucji,
  • wpisanie numeru certyfikatu w poniższe pole.
Numer Certyfikatu:

 

Poniżej prezentujemy wzory widgetów:

ERIF_OP

ERIF_OWB