Nowy raport audytowy „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.” za IV kwartał 2022 r.

Prezentujemy najnowszy raport audytowy „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.” za IV kwartał 2022 r. Przedstawiamy w nim dane na temat wielkości oraz struktury naszej bazy, a także dane porównawcze z poprzednich okresów. Zachęcamy również do sprawdzenia pełnej wersji raportu w wygodnej, interaktywnej wersji – raport kwartalny online 

Ponad 67 mld zł – tyle wynosi wartość informacji gospodarczych w bazie ERIF

Po IV kwartale 2022 r. ponownie zanotowaliśmy wzrost wartości zobowiązań w bazie ERIF, która obecnie wynosi już ponad 67,1 mld zł. Aktualna liczba zobowiązań to już prawie 162 mln, czyli o prawie 5% więcej, niż w poprzednim kwartale.

Wzrost liczby informacji pozytywnych i negatywnych w bazie

Po IV kwartale 2022 r. w naszej bazie odnotowaliśmy wzrost liczby wpisów pozytywnych, dotyczących zarówno konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych. Łączna liczba informacji pozytywnych wynosi ponad 158 mln. Informacja pozytywna to potwierdzenie terminowego wywiązywania się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań płatniczych. Taka informacja w bazie danych ERIF buduje wiarygodność klienta, pomaga wspierać ocenę zdolności kredytowej, czy ocenę ryzyka podejmowanej współpracy.

Na koniec IV kwartału zanotowaliśmy także wzrost liczby informacji negatywnych, która obecnie wynosi ponad 3,1 mln. Negatywny wpis do rejestru dłużników można otrzymać z tytułu niespłaconych w terminie płatności, np. rat kredytu lub pożyczki, rachunków za zobowiązania stałe i multimedia, czynszu.


Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.
Raport kwartalny online – https://raportkwartalny.erif.pl/

Ostatnie wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi