Raport z weryfikacji stanu bazy za 3 kwartał 2013

Na podstawie najnowszego raportu można zaobserwować, że utrzymuje się dynamika wzrostu wielkości bazy Rejestru.

Informujemy, że Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. opublikował kolejny kwartalny raport „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. za III kwartał 2013 r.”. Weryfikacji stanu i struktury bazy danych na dzień 1 października 2013 roku dokonał niezależny biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o.

Jak wynika z weryfikacji bazy danych Rejestru na koniec III kwartału 2013 roku w Systemie ERIF znajdowało się blisko 1,6 mln spraw o łącznej wartości przekraczającej 9 mld zł. Oznacza to, że liczba spraw w porównaniu kwartał do kwartału wzrosła o 6%, a ich łączna wartość zwiększyła się o 4%.

Z najnowszego raportu Rejestru wynika, że od początku lipca do końca września 2013 roku średnia kwota zadłużenia znajdującego się w Systemie ERIF w porównaniu do II kwartału 2013 pozostała niemal na niezmienionym poziomie i wyniosła 5600 zł.

W III kwartale zaobserwowaliśmy, że pomimo sezonu wakacyjnego charakteryzującego się zmniejszonym popytem na nowe usługi oraz produkty, udostępniliśmy blisko 25% więcej raportów, niż w II kwartale 2013 roku. Od początku roku do końca września 2013 roku udostępniliśmy niemal 2,8 mln raportów. Należy zatem wnioskować, że bazy danych naszego Rejestru są ważnym i stałym elementem prowadzonych przez naszych Klientów procesów oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami.

Poniżej prezentujemy Państwu wykres na podstawie którego widać, że w III kwartale 2013 roku liczba spraw wzrosła o 18% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Wartość spraw znajdujących się na koniec III kwartału 2013 roku w Rejestrze Dłużników ERIF była wyższa w porównaniu do wartości z końca III kwartału 2012 roku o blisko 29%.

Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Utrzymująca się dynamika rozwoju bazy Rejestru świadczy o umocnieniu pozycji Rejestru Dłużników ERIF i wykorzystywaniu jego bazy danych w procesach oceny wiarygodności płatniczej i zarządzania wierzytelnościami przez naszych Klientów. Jest to również potwierdzenie postępującego wzrostu świadomości konsumentów w Polsce na temat kształtowania własnego wizerunku płatniczego.

Kolejne badanie stanu i struktury bazy danych Rejestru Dłużników ERIF zostanie przeprowadzone po zakończeniu 2013 roku. O jego wynikach powiadomimy Państwa na początku 2014 roku.