Raport Rejestru za III kwartał 2015 roku

Rejestr Dłużników ERIF opublikował kolejny raport – zweryfikowany przez niezależnego biegłego rewidenta – o wielkości i strukturze swojej bazy danych.

Według najnowszego raportu Rejestru Dłużników ERIF za III kwartał 2015 roku, na dzień 2 października 2015 roku w bazie Rejestru znajduje się ponad 3,6 mln wpisów. Ich łączna wartość wyniosła niemal 17 mld zł, osiągając tym samym wzrost o 29% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wśród nieopłaconych rachunków konsumenckich największy udział w ujęciu wartościowym odnotowano z tytułu kredytów i pożyczek, które stanowią 44% wszystkich spraw dotyczących konsumentów, zadłużeń wobec jednostek samorządowych – odpowiednio 27% oraz rachunków za multimedia – 8%.

Z kolei wśród nieuregulowanych zobowiązań przedsiębiorców dominują opłaty za usługi multimedialne – 36%, z tytułu leasingu – 19% oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczeniowych – 7%.

 

Tytuły zadłużeń - baza ERIF

 

Dodatkowo warto zwrócić szczególną uwagę na niezwykle dynamiczny przyrost liczby informacji pozytywnych znajdujących się w bazie Rejestru. W ciągu trzech ostatnich miesięcy odnotowano skok o aż 120%, co w rezultacie daje 1,4 mln wpisów pozytywnych. Są to głównie terminowo spłacone zobowiązania finansowe, takie jak pożyczki czy kredyty.

Systematycznie rośnie również ilość pobranych z bazy raportów, która na koniec III kwartału osiągnęła liczbę 4,1 mln pobrań. 

Jak w każdym kwartale, poniższe dane zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Na zamieszczonej poniżej infografice zostały zaprezentowane zmiany, jakie zaszły w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Infografika raport Rejestru Dłużników ERIF za III kw. 2015