Raport Rejestru za II kwartał 2015 roku

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. opublikował zweryfikowany przez niezależnego rewidenta raport dotyczący wielkości oraz struktury swojej bazy danych za II kwartał bieżącego roku.

Na dzień 1 lipca 2015 roku w bazie Rejestru znajdowało się 2,7 mln spraw o łącznej wartości ponad 13,1 mld złotych. Analiza najnowszego raportu pokazuje, że w porównaniu do zeszłego kwartału zarówno liczba spraw znajdujących się w rejestrze, jak i ich wartość wzrosła o 8%.

Kolejny raz odnotowano wzrost liczby informacji pozytywnych. Na koniec II kwartału 2015 roku było ich  ponad 0,6 mln. W porównaniu do I kwartału 2015 roku oznacza to wzrost ich liczby o 24%. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wzrost ten wzrósł o ponad 1200%.

Warto także zwrócić uwagę, że porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2015 roku ilość pobranych raportów kredytowychzwiększyła się dokładnie o 100% i wyniosła 2,8 mln.

Weryfikacji danych znajdujących się w raporcie dokonał niezależny biegły rewident – KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zamieszczona poniżej  infografika przedstawia zmiany, jakie zaszły w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF na koniec II kwartału 2015 roku.

 

Raport Rejestru za II kwartał 2015 roku - infografika