Raport Rejestru za I kwartał 2015 roku

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. opublikował zweryfikowany przez niezależnego biegłego rewidenta kolejny raport o wielkości i strukturze swojej bazy danych.

Z najnowszego raportu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. za I kwartał 2015 roku wynika, że na dzień 1 kwietnia 2015 roku w bazie Rejestru znajdowało się blisko 2,5 mln spraw o łącznej wartości blisko 12,1 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do IV kwartału 2014 roku liczba spraw na koniec I kwartału 2015 roku wzrosła o 9%, a ich wartość o 4%.

Na uwagę zasługuje wzrost liczby informacji pozytywnych. Na koniec IV kwartału 2014 roku w rejestrze znajdowało się blisko 0,35 mlnwpisów pozytywnych, a na koniec I kwartału 2015 roku było ich już ponad 0,5 mln. To wzrost aż o 44%.

Systematycznie rośnie liczba pobieranych raportów kredytowych. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku wyniosła ona 1,4 mln szt. Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku liczba pobranych raportów zwiększyła się o ok. 26%.

Jak co kwartał, dane znajdujące się w dokumencie zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Poniżej prezentujemy infografikę, na której widać zmiany, jakie nastąpiły w bazie danych Rejestru po pierwszych trzech miesiącach 2015 roku.

infografika_Weryfikacja-bazy_I-kw_2