Potrzebne zmiany na rynku informacji gospodarczej

Ośrodek analityczny THINKTANK opublikował raport „Rynek informacji gospodarczej – potrzebne zmiany”.

Jest to podsumowanie tegorocznej sesji dialogowej „Nowoczesne metody i narzędzia ochrony przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego”, w której 19 lutego uczestniczył m.in. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Krajowego Rejestru Długów.

Opublikowany raport powstał dzięki aktywnej współpracy THINKTANK z Rejestrem Dłużników ERIF, Konfederacją Lewiatan oraz przy wsparciu Krajowego Rejestru Długów. Jego celem jest zainteresowanie szerokiego grona decydentów i środowisk opiniotwórczych oraz administracji państwowej tematyką rynku wymiany informacji gospodarczych, która ma wpływ na jego kształt.

Raport porusza istotne kwestie związane z oceną ryzyka współpracy pomiędzy uczestnikami rynku. Przedstawia zagrożenia i propozycje rozwiązań, które umożliwiłyby polskim przedsiębiorcom efektywnie prowadzić działalność. Przedstawia, co należałoby zmienić, aby biura informacji gospodarczej mogły jeszcze lepiej wspierać firmy w racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu.