O skutecznych rozwiązaniach dla MŚP podczas konferencji Rzeczpospolitej

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. kolejny raz był patronem merytorycznym konferencji „Nowoczesne narzędzia zarządzania należnościami”.

Konferencja zorganizowana przez dziennik „Rzeczpospolita” odbyła się 26. września 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie to już na stałe zapisało się w kalendarzu przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, którzy są zainteresowani zmianami i narzędziami wspierającymi ich w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od debaty pt. „Ocena skuteczności inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez państwo oraz pożądane kierunki zmian”. Podczas rozmowy zaproszeni goście podsumowali, jakie zmiany poprawiłyby konkurencyjność polskiej gospodarki. W debacie udział wzięła Agnieszka Stawarz – dyrektor obszaru klienta biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Podsumowanie z debaty mogą Państwo obejrzeć poniżej.

 

Dyrektor obszaru klienta biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. poprowadziła także prelekcję na temat skutecznych narzędzi wspierających działalność przedsiębiorców z sektora MŚP. Zaprezentowała w niej rozwiązania, które mogą pomóc firmom w zminimalizowaniu ryzyka powstania zatorów płatniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu kilku wiarygodnych baz danych – w tym narzędzi oferowanych przez biura informacji gospodarczej. Wszystko to dzięki unikalnemu serwisowi VERIF.PL, którego partnerem jest Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Kompleksowy dostęp do informacji na temat potencjalnych kontrahentów i klientów jest udogodnieniem dla przedsiębiorcy. Za niewielką cenę otrzymuje on nielimitowany dostęp do narzędzi dostępnych w serwisie VERIF.PL, którego partnerem jest Rejestr Dłużników ERIF. Dzięki temu przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym podmiotem. Ponadto może stale monitorować sytuację płatniczą dowolnej liczby firm. A także wykorzystać narzędzia wspierające procesy windykacyjne – skomentowała Agnieszka Stawarz, dyrektor obszaru klienta biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.