Nowa odsłona serwisu infoKonsument.pl

Rejestr Dłużników ERIF uruchomił nowy serwis informacyjny dla konsumentów, który jest komplementarny z serwisem pozwalającym na korzystanie on-line z usług Rejestru.

Misją Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. jest budowanie wiarygodności i odpowiedzialności w relacjach między uczestnikami obrotu gospodarczego oraz wzmacnianie bezpieczeństwa zawieranych przez nich transakcji finansowych. Aby efektywnie realizować wyznaczoną misję jako jeden z podstawowych celów stawiamy sobie szeroką edukację rynku w zakresie działalności prowadzonej przez biura informacji gospodarczej.

Do wszystkich obszarów klienckich kierujemy szereg działań informujących o tym, czym jest BIG i jakiego rodzaju usługi świadczy. Upowszechniamy wiedzę na temat tego z jakimi konsekwencjami funkcjonowania biur informacji gospodarczej można się spotkać na co dzień. Zwracamy uwagę zarówno na konsekwencje wynikające z figurowania w Rejestrze jako dłużnik, jak i korzyści płynące z posiadania pozytywnego wpisu informującego o rzetelnym regulowaniu zobowiązań. Zawsze szczególnie podkreślamy zagwarantowane ustawowo prawo dostępu do informacji na swój temat zgromadzonych w Rejestrze Dłużników ERIF.

Obecnie pragniemy poinformować o sfinalizowaniu projektu adresowanego do konsumentów gwarantującego szerokie informowanie i edukowanie o działalności Rejestru Dłużników ERIF tej grupy klienckiej. Uruchomiliśmy serwis informacyjny, który jest komplementarny z funkcjonującym dotychczas serwisem konsumenckim pozwalającym na korzystanie on-line z usług Rejestru. Serwis ten zawiera szereg podstawowych informacji niezbędnych do łatwego i szybkiego korzystania z usług oferowanych przez Rejestr, edukuje w zakresie praw przysługujących konsumentom oraz informuje o nowościach wdrażanych przez Rejestr dedykowanych tej grupie.

Projekt ten wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozpowszechniania wiedzy o działalności Rejestru. Jest dla nas szczególnie ważny, gdyż każdy z nas jest konsumentem, a z wiedzy tej właśnie grupy wynika powszechność wykorzystania możliwości jakie oferuje informacja gospodarcza. Powszechność użytkowania usług BIGu przez konsumentów przekłada się natomiast na wzrost ich skuteczności w pozostałych grupach klienckich.

Zapraszamy do obejrzenia i korzystania z nowej odsłony serwisu infoKonsument.pl

 

Ik_str-g