Forum Rynku Pożyczkowego

24 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Forum Rynku Pożyczkowego.

W konferencji tej uczestniczyli przede wszystkim reprezentanci pozabankowego sektora finansowego. Tematem przewodnim wydarzenia było „Ryzyko i jego oblicza” ujęte w kontekście dynamicznego rozwoju branży pożyczkowej. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zgłębić swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień i praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym w instytucjach pożyczkowych. Wysłuchali prelekcji m.in. na temat planowanych zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na działalność firm z pozabankowego sektora finansowego, stosowania danych zewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i w modelach scoringowych. Prelekcje wygłosili znakomici praktycy biznesowi: dr Piotr Białowolski – współpracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny, Błażej Kochański – niezależny ekspert z dziedziny ryzyka bankowego i adw. Tomasz Ostrowski – ekspert prawny w procesach legislacyjnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje dotyczące profilu klienta zainteresowanego produktami firm i instytucji z pozabankowego sektora pożyczkowego. Były to prelekcje dra Piotra Białowolskiego – „Ryzyko klienta na rynku pożyczkowym w świetle relacji gospodarstw domowych i dra Leszka Mellibrudy na temat psychologicznych postaw klientów i dłużników wobec ryzyka.

Forum było miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju pozabankowego sektora finansowego w kontekście możliwych zmian regulacyjnych. A to dzięki panelowi dyskusyjnemu, w którym udział wzięli prelegenci, reprezentanci niebankowego sektora finansowego, a także prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby każdy uczestnik Forum uzyskał odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące branży.

Podczas całego wydarzenia obecny był plakacista Rafał Zawistowski, który – zainspirowany wygłaszanymi prelekcjami, na oczach osób biorących udział w Forum namalował oryginalny plakat. Dzieło to obecnie znajduje się w głównej siedzibie Rejestru Dłużników ERIF w Warszawie. Jego miniatury zostaną przekazane na pamiątkę uczestnikom Forum.

Forum zwieńczył koncert znamienitej harfistki – Małgorzaty Zalewskiej, która współpracowała ze znamienitymi muzykami takimi jak m.in. Agnieszką Duczmal, Jose Carrerasem, czy Ennio Moriconne.

Wkrótce będziecie mogli zobaczyć również filmową relację z tego wydarzenia. Zaglądajcie na stronę Forum www.forum.erif.pl.

Formuła wydarzenia spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Świadczą o tym pozytywne opinie i słowa uznania gości i uczestników Forum. Oto kilka opinii na temat naszego Forum:

Ogromną wartością Forum był panel dyskusyjny i możliwość wysłuchania ekspertów

Oby więcej takich inicjatyw. Tak trzymać

Panel dyskusyjny był rewelacyjnym pomysłem