ERIF BIG o roli biur informacji gospodarczej podczas konferencji naukowej

Dział Klienta Instytucjonalnego ERIF BIG S.A. 25 i 26 maja 2017 roku uczestniczył w naukowej konferencji „Informacja na Rynku Usług Finansowych. Prawo-praktyka-potrzeby-perspektywy”. Wydarzenie to odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat nad konferencją objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie wiedzy o szeroko rozumianej informacji na rynku finansowym. Wśród uczestników konferencji byli m.in. reprezentanci środowiska naukowego, osoby obserwujące i badające zmieniające się trendy na rynku finansowym.

Osoby obecne na konferencji mogły wysłuchać prelekcji o obowiązkach informacyjnych instytucji finansowych przy zawieraniu umów z konsumentami i komunikacji marketingowej z konsumentami.  

Prezentacja ERIF BIG była poświęcona obiegowi informacji między podmiotami na rynku finansowymi i jej wykorzystaniu w analizie ryzyka kredytowego. „Udział biur informacji gospodarczej w procesie budowania efektywności systemu obiegu informacji i jej wykorzystanie na rynku finansowym” omówił Łukasz Balowski z Działu Klienta Instytucjonalnego ERIF BIG S.A.

„Dużym zainteresowaniem cieszył się raport kwartalny „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej”, do którego nawiązywali kolejni prelegenci. Zwracali oni uwagę m.in. na to, że baza danych ERIF jest poddawana cyklicznemu badaniu, które przeprowadza niezależna firma audytorsko-doradcza KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. To w ich ocenie również przyczynia się do wiarygodności i aktualności danych, z których korzystają różne podmioty z sektora finansowego” – skomentował Łukasz Balowski.