Aktualności ERIF - baza

Raport Rejestru za II kwartał 2016 roku

Z najnowszego raportu Rejestru wynika, że na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie danych znajdowało się już ponad 5,1 milionów spraw o łącznej wartości blisko 24,7 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do I półrocza 2015 roku liczba spraw na koniec II kwartału 2016 roku wzrosła aż o 47%, a ich łączna wartość

Więcej

Raport Rejestru za I kwartał 2016 roku

Na dzień 4 kwietnia 2016 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 4,6 mln spraw, to o 15% więcej niż na koniec IV kwartału 2015 roku. Ich wartość natomiast wyniosła łącznie 23,2 mld zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Patrząc na strukturę kategorii poszczególnych spraw figurujących w bazie

Więcej

Raport Rejestru za III kwartał 2015 roku

Według najnowszego raportu Rejestru Dłużników ERIF za III kwartał 2015 roku, na dzień 2 października 2015 roku w bazie Rejestru znajduje się ponad 3,6 mln wpisów. Ich łączna wartość wyniosła niemal 17 mld zł, osiągając tym samym wzrost o 29% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wśród nieopłaconych rachunków konsumenckich największy udział w ujęciu wartościowym odnotowano

Więcej

Raport Rejestru Dłużników ERIF za II kwartał 2014

Wierzymy, że nowe, graficzne przedstawienie zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2014 roku w naszej bazie danych, pozwoli na łatwiejsze zapoznanie się z ich dynamiką na tle poprzednich kwartałów. Dane znajdujące się w raporcie z weryfikacji bazy danych Rejestru Dłużników ERIF za II kwartał 2014 zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG

Więcej

Kolejny raport Rejestru Dłużników ERIF

Raport ten został potwierdzony przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Na dzień 1 kwietnia 2014 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,8 mln spraw o łącznej wartości blisko 10,3 mld zł. Liczba spraw znajdujących się w Rejestrze na koniec I kwartału 2014 roku wzrosła w porównaniu

Więcej