Młodzi Polacy z coraz większym zadłużeniem. Nowoczesne formy komunikacji o zobowiązaniach mogą poprawić terminowość płatności.


Już niemal co piąty wpis w bazie ERIF Biura Informacji Gospodarczej, dotyczy zobowiązań nieuregulowanych przez nich w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu. Młodzi ludzie potrzebują przypomnienia o płatnościach.

Nie należy bagatelizować zaległości, nawet niewielkich, bo wierzyciele coraz chętniej wpisują nierzetelnych płatników do baz biur gospodarczych. Każdy zarejestrowany dług może skomplikować sytuację kredytową i obniżyć wiarygodność płatniczą. Może to skutkować problemem z uzyskaniem kredytu czy pożyczki, a także trudnościami w sytuacji np. coraz bardziej popularnego – szczególnie wśród młodych osób – szybkiego finansowania zakupów w formie buy now, pay later.

Dlatego ERIF BIG uruchomił usługę e-Powiadomień. Oprócz tradycyjnego listu o nieuregulowanych zobowiązaniach który dotychczas otrzymywali zadłużeni, mogą być teraz informowani także e-mailem i sms-em. Każdy kanał spełnia pewnego rodzaju funkcję „przypominacza” i zmniejsza możliwość przeoczenia informacji.

Komentarz video

Ostatnie wpisy

Polki finansowo zaradne bardziej niż mężczyźni

Polki zadłużają się rzadziej niż Polacy, w dodatku na niższe kwoty. Badania wskazują także, że coraz większa jest ich świadomość ekonomiczna, skrupulatność przy zawieraniu umów oraz ostrożność w zaciąganiu kredytów. Panie także coraz chętniej wybierają… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi