Młodzi Polacy z coraz większym zadłużeniem. Nowoczesne formy komunikacji o zobowiązaniach mogą poprawić terminowość płatności.


Już niemal co piąty wpis w bazie ERIF Biura Informacji Gospodarczej, dotyczy zobowiązań nieuregulowanych przez nich w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu. Młodzi ludzie potrzebują przypomnienia o płatnościach.

Nie należy bagatelizować zaległości, nawet niewielkich, bo wierzyciele coraz chętniej wpisują nierzetelnych płatników do baz biur gospodarczych. Każdy zarejestrowany dług może skomplikować sytuację kredytową i obniżyć wiarygodność płatniczą. Może to skutkować problemem z uzyskaniem kredytu czy pożyczki, a także trudnościami w sytuacji np. coraz bardziej popularnego – szczególnie wśród młodych osób – szybkiego finansowania zakupów w formie buy now, pay later.

Dlatego ERIF BIG uruchomił usługę e-Powiadomień. Oprócz tradycyjnego listu o nieuregulowanych zobowiązaniach który dotychczas otrzymywali zadłużeni, mogą być teraz informowani także e-mailem i sms-em. Każdy kanał spełnia pewnego rodzaju funkcję „przypominacza” i zmniejsza możliwość przeoczenia informacji.

Komentarz video

Ostatnie wpisy

Atlas wiarygodności – uporządkuj swoje finanse 

Tylko w tym roku (w ciągu trzech pierwszych kwartałów) do bazy ERIF trafiło ponad 1 mln negatywnych wpisów o łącznej wartości zadłużenia na blisko 5,715 mld zł. Średni dług przypadający na jednego nierzetelnego płatnika wynosi 17 711 zł. Jednak czy wszyscy dłużnicy wiedzą o swoich… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi