Raport ERIF za IV kwartał 2016 roku

W minionym 2016 r. liczba informacji znajdujących się w bazie danych ERIF BIG S.A. wzrosła niemal o połowę. Co równie ważne, udział informacji pozytywnych w bazie tego biura informacji gospodarczej w ubiegłym roku przekroczył 50%. Wzrosła również liczba firm, które regularnie sprawdzają wiarygodność swoich klientów w ERIF BIG. W porównaniu do 2015 roku biuro to udostępniło w 2016 roku o ponad 50% więcej raportów kredytowych.

Znaczenie biur informacji gospodarczej na rynku polskim z roku na rok rośnie i zaczyna odgrywać znaczącą rolę w sprawdzaniu wiarygodności płatniczej klientów różnych firm i instytucji oraz zarządzaniu wierzytelnościami.

Na koniec IV kwartału 2016 roku liczba zobowiązań zawartych w bazie ERIF BIG S.A. wyniosła 6,3 mln zł, co oznacza, że w porównaniu do końca 2015 roku wzrosła o 56%. Zwiększeniu uległa zarówno liczba informacji negatywnych (o 15%), jak i pozytywnych (o 117%). Ogólna wartość zobowiązań zawartych w bazie ERIF BIG S.A. na koniec 2016 roku wyniosła 27,3 mld zł, co daje wzrost w ciągu roku o 35%. Liczba raportów, udostępnionych różnym interesariuszom w 2016 r. przez ERIF BIG S.A., wzrosła zaś o 53%.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą infografiką prezentującą strukturę danych i dynamikę zmian, które zaszły w bazie ERIF w IV kwartale 2016 roku.

Raport ERIF za IV kwartał 2016 roku

Ostatnie wpisy

Nowy raport o bazie ERIF za I kwartał 2022 r.

Prezentujemy najnowszy raport audytowy „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.” za I kwartał 2022 r. Przedstawiamy w nim dane na temat wielkości oraz struktury naszej bazy, a także dane porównawcze z poprzednich okresów. Zachęcamy również do sprawdzenia pełnej wersji raportu… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi