Raport ERIF za I kwartał 2017 roku

ERIF BIG S.A. opublikował raport za I kwartał 2017 roku dotyczący wielkości i struktury swojej bazy. Dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z końca I kwartału 2017 r. dowodzą, że łącznie ponad 1,7 mln różnych podmiotów ma długi. Z tego aż 1,67 mln z nich należy do samych konsumentów. Warto podkreślić, wszystkie te podmioty łącznie na koniec marca br. posiadały w bazie ERIF ponad 7 mln wpisów gospodarczych. Z tego 4 mln stanowiły informacje pozytywne o rzetelnie spłaconych zobowiązaniach, a 3 mln negatywne dane o zadłużeniu.

Łączna kwota wszystkich zobowiązań finansowych Polaków wyniosła 28,1 mld zł, z czego aż 23,6 mld zł to opłaty, które nie są płacone w terminie. Z danych biura informacji gospodarczej ERIF wynika, że najwięcej zadłużonych osób mieszka w województwie śląskim (232 tys.), dolnośląskim (172 tys.), mazowieckim (164 tys.), wielkopolskim (144 tys.) i kujawsko-pomorskim (123 tys.).

Najczęściej problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych mają mężczyźni. Stanowią oni ok. 65% osób zadłużonych w Polsce (ok. 1,1 mln konsumentów). Kobiety zalegają z kolei ze spłatami w 35% przypadków (593 tys.). Najbardziej zadłużoną grupą wiekową są osoby w wieku 31-46 lat. Na koniec I kwartału 2017 r. było to 721 tys. konsumentów. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje starsze pokolenie Polaków w wieku 47-65 lat (541 tys.).
Ze statystyk biura informacji gospodarczej ERIF wynika, że osób, które gromadzą informacje pozytywne o terminowo opłacanych przez siebie rachunkach, czynszach, ratach kredytów, fakturach i innych zobowiązaniach finansowych, jest w Polsce zdecydowanie mniej, bo 504 tys.

– Taka sytuacja może wynikać z tego, że rynek wymiany informacji gospodarczej dopiero od niedawna rozwija się o dodatkowe dane, do których należą pozytywne wpisy o terminowo i sumiennie regulowanych zobowiązaniach finansowych – komentuje Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A. – Jednak z naszych analiz wynika, że dynamiczny trend wzrostu danych pozytywnych w bazie ERIF przez kolejne kwartały powinien się utrzymywać. Polacy coraz częściej dostrzegają i doceniają różnicę pomiędzy nieposiadaniem wpisu negatywnego, czyli tzw. czystym kontem w BIG, a posiadaniem wpisów pozytywnych. Zaczynają dostrzegać ważną rolę, jaką w codziennym życiu odgrywa wizerunek rzetelnego płatnika. Widzą, że budowanie pozytywnej historii płatniczej może przynieść im szereg korzyści.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką dotyczących najważniejszych zmian w bazie danych ERIF BIG po I kwartale 2017 roku.

Ostatnie wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi