Raport ERIF za I kwartał 2017 roku

ERIF BIG S.A. opublikował raport za I kwartał 2017 roku dotyczący wielkości i struktury swojej bazy. Dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z końca I kwartału 2017 r. dowodzą, że łącznie ponad 1,7 mln różnych podmiotów ma długi. Z tego aż 1,67 mln z nich należy do samych konsumentów. Warto podkreślić, wszystkie te podmioty łącznie na koniec marca br. posiadały w bazie ERIF ponad 7 mln wpisów gospodarczych. Z tego 4 mln stanowiły informacje pozytywne o rzetelnie spłaconych zobowiązaniach, a 3 mln negatywne dane o zadłużeniu.

Łączna kwota wszystkich zobowiązań finansowych Polaków wyniosła 28,1 mld zł, z czego aż 23,6 mld zł to opłaty, które nie są płacone w terminie. Z danych biura informacji gospodarczej ERIF wynika, że najwięcej zadłużonych osób mieszka w województwie śląskim (232 tys.), dolnośląskim (172 tys.), mazowieckim (164 tys.), wielkopolskim (144 tys.) i kujawsko-pomorskim (123 tys.).

Najczęściej problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych mają mężczyźni. Stanowią oni ok. 65% osób zadłużonych w Polsce (ok. 1,1 mln konsumentów). Kobiety zalegają z kolei ze spłatami w 35% przypadków (593 tys.). Najbardziej zadłużoną grupą wiekową są osoby w wieku 31-46 lat. Na koniec I kwartału 2017 r. było to 721 tys. konsumentów. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje starsze pokolenie Polaków w wieku 47-65 lat (541 tys.).
Ze statystyk biura informacji gospodarczej ERIF wynika, że osób, które gromadzą informacje pozytywne o terminowo opłacanych przez siebie rachunkach, czynszach, ratach kredytów, fakturach i innych zobowiązaniach finansowych, jest w Polsce zdecydowanie mniej, bo 504 tys.

– Taka sytuacja może wynikać z tego, że rynek wymiany informacji gospodarczej dopiero od niedawna rozwija się o dodatkowe dane, do których należą pozytywne wpisy o terminowo i sumiennie regulowanych zobowiązaniach finansowych – komentuje Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A. – Jednak z naszych analiz wynika, że dynamiczny trend wzrostu danych pozytywnych w bazie ERIF przez kolejne kwartały powinien się utrzymywać. Polacy coraz częściej dostrzegają i doceniają różnicę pomiędzy nieposiadaniem wpisu negatywnego, czyli tzw. czystym kontem w BIG, a posiadaniem wpisów pozytywnych. Zaczynają dostrzegać ważną rolę, jaką w codziennym życiu odgrywa wizerunek rzetelnego płatnika. Widzą, że budowanie pozytywnej historii płatniczej może przynieść im szereg korzyści.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką dotyczących najważniejszych zmian w bazie danych ERIF BIG po I kwartale 2017 roku.

Ostatnie wpisy

Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne do odwołania

Uprzejmie informujemy, że od 16.03.2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne ze względu na zagrożenie koronawirusem. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników ERIF ze względu na zagrożenie COVID-19 podjęliśmy decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta ERIF BIG SA w Warszawie…. Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi