Podsumowanie III kwartału 2019, czyli co nowego w bazie ERIF

Jest nam miło poinformować, że właśnie ukazał się nasz najnowszy raport za III kwartał 2019 – przedstawiający dane na temat wielkości oraz struktury bazy należącej do ERIF.

Do jakich zmian doszło względem poprzedniego kwartału, jak i całego prezentowanego okresu? Jak zmieniła się struktura wartości oraz liczby zobowiązań? Co było głównym tytułem zadłużenia? Na te wszystkie postawione pytania oraz wiele innych odpowiedzieliśmy w raporcie, który jak zawsze powstał przy czynnym udziale firmy KPMG Audyt Sp. z o.o.

Zapraszamy do krótkiego podsumowania, sprawdzenia całego raportu oraz zapoznania się z załączoną infografiką – prezentującą najważniejsze zagadnienia.

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. III kwartał 2019 roku” <<

Wzrost wartości i liczby zobowiązań

Jak co kwartał, także i w tym zanotowaliśmy wzrost wartości zobowiązań, które z 44,3 mld złotych w II kwartale, wzrosły aż do 46 mld złotych na koniec kwartału trzeciego.

Taki wynik jest przede wszystkim rezultatem zmiany struktury ilościowej, która w porównaniu z poprzednim okresem (około 60 mln zobowiązań), urosła aż do ponad 71 mln.

Równomierny wzrost wolumenu zobowiązań negatywnych

Raport pokazuje także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec III kwartału 2019 r. wyniosła ponad 29,1 mld zł, a wygenerowało ją ponad 3,5 mln spraw. Stosunek zobowiązań pozytywnych do negatywnych wynosi nadal ok. 95%.

W raporcie poruszyliśmy również inne istotne kwestie, takie jak:

  • Kwestie zadłużenia, czyli z jakich tytułów w III kwartale 2019 roku następował najczęstszy przyrost informacji negatywnych.

Pośród konsumentów prym wiodły zobowiązania z tytułu pożyczek oraz te zaklasyfikowane jako “pozostałe”. W przypadku firm były to najczęściej zadłużenia wynikające z niepłacenia za multimedia oraz nieregulowania zobowiązań wobec banków.

  • Salda poszczególnych zobowiązań, czyli jaka liczba osób lub podmiotów gospodarczych posiadała określoną wysokość zadłużenia.

W tym obszarze tradycyjnie zanotowaliśmy najwięcej zobowiązań (ponad 53 mln) na kwotę nieprzekraczającą 200 złotych. Najmniej z kolei było tych, których wartość przekraczała 10 000 złotych (ponad 600 tys.).

  • Dane i profile demograficzne zadłużonych, czyli podział liczby oraz wielkości zobowiązań w odniesieniu do wieku oraz miejsca zamieszkania.

W tym odniesieniu najwięcej osób posiadających pozytywne dane było w przedziale 25 – 34 lata (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). Z kolei najwięcej negatywnych przypadków wystąpiło w grupie 35 – 44 lata.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością raportu!

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. III kwartał 2019 roku” <<

Ostatnie wpisy

Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne do odwołania

Uprzejmie informujemy, że od 16.03.2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne ze względu na zagrożenie koronawirusem. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników ERIF ze względu na zagrożenie COVID-19 podjęliśmy decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta ERIF BIG SA w Warszawie…. Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi