Zwiększanie skali terminowych płatności

"Lepiej zapobiegać niż leczyć"

To powiedzenie ma swoje odzwierciedlenie także w kwestii dochodzenia należności. Dlatego oferujemy Państwu wsparcie, z którym będzie możliwe skuteczne uzyskiwanie regularnych i terminowych płatności. Wykorzystując nasze rozwiązania zminimalizują Państwo skalę zadłużenia.

Aby motywacja do spłaty w terminie rosła

Dopisywanie do rejestru ERIF informacji pozytywnej

Dlaczego pozytywny wpis do rejestru ERIF jest ważny?

Pozytywna historia płatnicza wpływa na ocenę wiarygodności danego konsumenta i podmiotu. Zwłaszcza w relacjach z instytucjami finansowymi i branżą bankową staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o udzieleniu kredytu, pożyczki, czy umożliwieniu zakupu na raty lub z odroczonym terminem płatności. Pozytywna historia płatnicza daje też możliwość negocjowania warunków i uzyskania korzystniejszej oferty.

Korzyści dla wierzyciela z przekazywania pozytywnych informacji gospodarczych do rejestru ERIF:

  • Terminowe wpłaty, szybsze wpłaty, utrzymanie regularności wpłat
  • Zmniejszenie skali zaległych płatności
  • Kształtowanie kultury płatniczej i pozytywnych postaw płatniczych w perspektywie długoterminowej
  • Budowanie i wzmacnianie wizerunku wiarygodnego klienta, a tym samym jego lojalności wobec wierzyciela

Aby budować pozytywną kulturę płatniczą mieszkańców

Koalicja Odpowiedzialnych Miast

Jeśli chcą Państwo zacząć i sprawnie z nami kształtować pozytywne postawy płatnicze w Państwa gminie, mieście i powiecie zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą.