ERIF4Group, czyli nowy model współpracy dla partnerów ERIF

Ofertę ERIF Biura Informacji Gospodarczej wzbogacił nowy model współpracy. Jest on skierowany do partnerów biznesowych działających w ramach jednej grupy firm – z podmiotami powiązanymi lub ściśle współpracującymi. Nowe rozwiązanie znacznie ułatwi im korzystanie z usług naszego biura. Zarówno wykonywanie operacji w systemie ERIF, jak i ich rozliczanie, będzie teraz możliwe w bardziej elastycznej oraz przystępnej formie.

Dotychczasowy model współpracy

Do tej pory pracowaliśmy z naszymi partnerami w oparciu o rozwiązanie, które wymagało tego, aby każda z firm podpisała odrębną umowę bezpośrednio z naszym biurem. To wiązało się z większą liczbą formalności, a także miało istotny wpływ na koszty.

Model współpracy ERIF

Co wyróżnia nowe rozwiązanie – ERIF4Group

Proponowany model daje nowe możliwości, które pozwalają na elastyczne korzystanie z pakietu produktów ERIF w ramach wszystkich podmiotów wskazanych przez partnera. Dodatkowo zapewnia przy tym wygodny sposób rozliczeń – na podstawie jednej faktury.

Nowe rozwiązanie ERIF

Każdy partner biznesowy podpisujący umowę w oparciu o nowy model, otrzymuje pulę usług, którą może elastycznie dysponować w ramach wskazanych przez siebie podmiotów.

Korzyści ze stosowania nowego modelu to m.in.:

Ograniczenie formalności. Zamiast zawierania oddzielnych umów z każdym podmiotem, działającym w ramach grupy firm naszego partnera biznesowego, podpisywana jest tylko jedna: między ERIF a partnerem biznesowym.

Zminimalizowanie wydatków partnera. Brak osobnych umów to również brak konieczności ponoszenia kosztów oddzielnych pakietów, co istotnie przekłada się na cenę usług. Dzięki tzw. efektowi skali wycena współpracy w tym modelu jest bardziej korzystna, niż w przypadku niezależnie zawieranych umów.  

Zwiększenie przewagi konkurencyjnej partnera. Jest to element, który idzie w parze ze wspomnianą już minimalizacją formalności oraz kosztów współpracy przy jednoczesnym zwiększeniu jej elastyczności.

Elastyczność operacyjna. Pozwala na swobodne zarządzanie pakietem na rzecz powiązanych podmiotów, a tym samym istotne ograniczenie ryzyka związanego z niewykorzystaniem wybranej puli usług.

Możliwość zarządzania poniesionymi kosztami współpracy. Tylko jedna firma otrzymuje fakturę VAT i ponosi koszty współpracy grupy podmiotów, które zostały wskazane w umowie. Dodatkowa informacja bilingowa z ERIF pozwala także na dowolny podział kosztów i ich relokację już wewnątrz tej grupy, w oparciu o wewnętrzny model rozliczeń partnera biznesowego.

Do kogo skierowany jest nowy model współpracy

Dla kogo jest ERIF4Group

ERIF4Group – zapraszamy do korzystania!

Jeśli chcą Państwo rozpocząć współpracę z ERIF w oparciu o nowy model lub mają dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią szczegóły rozwiązania:

Tel. 71 790 29 08

e-mail:

Ostatnie wpisy

Konsumencie – masz prawo wiedzieć

Rzeczywistość pandemiczna ustala nowe reguły i „zasady gry” w różnych aspektach naszego życia, również jako konsumentów. Zamknięte – w zasadzie z dnia na dzień – sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe powodują m.in. przekierowanie ruchu klientów z tradycyjnego handlu do kanału on-line. I nic w tym… Czytaj więcej

ERIF z Certyfikatem Etyki ZPF

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej znalazło się w gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiety audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy ZPF (Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce). W efekcie przeprowadzonej weryfikacji, Komisja Etyki przyznała ERIF Certyfikat Etyczny ZPF, który jest… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi