ERIF dołączy do polskiej części międzynarodowej Grupy CRIF

Z początkiem 2023 roku ERIF BIG S.A. dołączy do spółek międzynarodowej Grupy CRIF. Obydwie organizacje upatrują w transakcji wzmocnienia  dotychczasowej propozycji rynkowej. Połączenie sił w obszarze baz danych oraz innowacyjnego portfela produktów i usług, przyniesie wymierne korzyści partnerom biznesowym. Pozwoli na wykreowanie najbardziej kompleksowej oferty w obszarze informacji o konsumentach i przedsiębiorcach dla procesów kredytowych oraz przy zwalczaniu nadużyć finansowych na rynku polskim.

KRUK zawarł w dniu 3 stycznia 2023 roku z podmiotami Grupy CRIF umowę, której przedmiotem jest sprzedaż 100% akcji ERIF BIG SA. oraz  100% udziałów w ERIF Business Solutions Sp. z o.o. Przeniesienie własności nastąpi po spełnieniu warunków formalnych, nie później niż w lutym 2023 roku.

Jednym z wątków w transformacji, jaką przeszła Grupa KRUK w ostatnich latach, był przegląd opcji strategicznych dla spółek ERIF BIG SA i ERIF Business Solutions Sp. z o.o. Analizowane były możliwości rozwoju stojące przed Spółkami w ramach Grupy KRUK oraz alternatywne możliwości, jakie mógłby dać inwestor branżowy spoza grupy zarządzającej wierzytelnościami. W wyniku tego przeglądu jako bardzo perspektywiczna traktowana była propozycja ze strony potencjalnego inwestora, którego działalność związana byłaby z szeroko rozumianym obrotem danymi, nowymi technologiami i zaawansowanymi narzędziami służącymi ochronie ryzyka.

Rozważyliśmy możliwe scenariusze i uważamy, że nowa struktura właścicielska dla ERIF może zapewnić więcej naturalnych synergii i dać większe szanse na wykorzystanie potencjału spółki, szczególnie że Grupa CRIF specjalizuje się w biznesie usług informacyjnych. Po finalizacji transakcji oficjalnie zakończymy naszą 15-letnią współpracę w Grupie. Uważam ten czas za ważny zarówno dla KRUKa, jak i ERIFa, Dziękuję zespołowi ERIFa za możliwość wspólnej przygody i życzę sukcesów w dalszym rozwoju. –  powiedział Piotr Krupa, Prezes KRUK SA.

W toku analiz Grupa CRIF została wybrana jako najlepszy potencjalny inwestor dla obu podmiotów.

CRIF w Polsce czerpie z międzynarodowego doświadczenia grupy w zakresie projektów dedykowanych dla sektorów pożyczkowego, e-commerce, bankowego, windykacyjnego, faktoringowego. We współpracy z Partnerami wyznacza trendy na rynku finansowym, dostarczając rozwiązania umożliwiające identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie dedykowanych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF było nam zawsze bliskie ze względu na podobne postrzeganie wyzwań w obszarze informacji gospodarczej,   kulturę organizacyjną i wysokie kompetencje zespołu. Z drugiej strony ERIF jest zasilany w dużej mierze przez innych dostawców informacji gospodarczej niż należące od 2016 do Grupy CRIF Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, a także obsługuje podmioty z branż do tej pory nie obsługiwanych przez CRIF Polska. Dlatego też można powiedzieć, iż akwizycja wzmacnia Grupę CRIF w Polsce w trzech kluczowych obszarach: dane, klienci, zespół.  – powiedział Piotr Badura, Country Manager CRIF Polska,

Wywodzimy się z tego samego sektora i tym samym jesteśmy w swoim naturalnym środowisku biznesowym. Upatruję w tym wielu możliwości tworzenia z podmiotami z Grupy CRIF nowej, silnej propozycji rynkowej opartej o atuty, które są po obydwu stronach. Jestem przekonana, że stworzymy nową jakość i strategię, która będzie nas wyróżniać na tle innych dostawców oraz istniejących rozwiązań.  Cieszy również, że CRIF docenia nasz zespół, know-how i nasze ugruntowane relacje z wieloma segmentami rynku.  – podsumowała Edyta Szymczak, Prezes ERIF BIG SA.

CRIF jest globalną firmą specjalizująca się w systemach informacji kredytowej i biznesowej, usługach analitycznych, outsourcingowych i procesowych, a także zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych dla rozwoju biznesu i otwartej bankowości.  CRIF znalazł się na liście FinTEch 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie. Organizacja obecna jest w 40 krajach na 4 kontynentach. W tym w 29 krajach działają biura informacji kredytowej z Grupy CRIF.

Ostatnie wpisy

ERIF otrzymuje kolejny Certyfikat Etyczny ZPF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce potwierdza, że ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest w pełni zgodne z przyjętymi standardami etycznymi. ZPF zrzeszający banki, doradców finansowych, firmy pożyczkowe oraz inne instytucje z sektora finansowego, odgrywa kluczową… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi