Brak płatności lub po czasie regulowane faktury – zmorą sektora MŚP

Ponad połowa (51%), ankietowanych przedsiębiorców z grupy MŚP miała w pierwszym półroczu 2022 r. problemy z nieuregulowanymi lub opóźnionymi fakturami od swoich kontrahentów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF. Najwięcej, bo 18% badanych wskazało, że opiewają one średnio na kwoty 5-30 tys. zł. Nieco mniejszy odsetek – bo 15% – zadeklarował problemy z uzyskaniem płatności na kwotę nie przekraczającą przeciętnie 5 tys. zł. 13% ankietowanych wskazało, że były to kwoty między 30 a 50 tys. zł. 6% faktur, z uregulowaniem których był problem,  oscyluje wokół wartości między 50 a 100 tys. zł, a 4% wskazań dotyczyło faktur na kwotę powyżej 100 tys. zł.

Ostatnie wpisy

Badanie branży MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest motorem napędowym polskiej gospodarki. ERIF postanowiło sprawdzić bezpośrednio wśród uczestników tego sektora, jak się funkcjonuje w skomplikowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, obfitującej w zdarzenia takie jak pandemia i wojna w naszym regionie, które jeszcze… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi