BIGwin, czyli kompleksowy proces odzyskiwania należności

Zmniejszenie liczby niezapłaconych faktur, wzmocnienie motywacji i woli dłużnika do spłaty należności, minimalizowanie kosztów późnej windykacji oraz uzyskanie większej dynamiki spłacalności zaległości – to tylko niektóre z korzyści jakie daje ERIF BIGwin

W trudnych czasach pandemii chcemy wspierać małe i duże przedsiębiorstwa, dlatego zaprojektowaliśmy kompleksowy system odzyskiwania należności. Dzięki innowacyjnym modyfikacjom standardowych metod, uzyskaliśmy o wiele bardziej skuteczne rozwiązanie windykacyjne.

Elementy BIGwin mogą być stosowane zarówno na wstępnym etapie monitorowania płynności finansowej, jak również po bezskutecznych działaniach windykacyjnych. Nasze obserwacje wykazały, że korzystanie z procesu BIGwin umożliwia odzyskanie znacznie więcej należności. Już w ciągu 30 dni od wysłania powiadomienia nasi klienci odzyskują nawet 8,03% należnej sumy.

Czteroetapowe rozwiązanie

W ramach BIGwin oferujemy czteroetapowy proces, na który składają się: prewencja, wezwanie do zapłaty – informujące o możliwości wpisu do bazy ERIF, dopisanie dłużnika do bazy oraz wysłanie powiadomienia o wpisie.

Na etapie działań prewencyjnych rekomendujemy stosowanie znaków graficznych, informujących o współpracy z ERIF BIG SA, co znacznie minimalizuje czas i koszty późniejszej windykacji. W kolejnym etapie oferujemy nowe wezwanie do zapłaty 3.0. Wysyłka wezwań z klauzulą, która informuje o ewentualnym dopisaniu do bazy Biura Informacji Gospodarczej, jest ustawowym obowiązkiem każdego wierzyciela w procesie windykacyjnym. Dzięki wysłaniu wezwania spełniony zostaje ustawowy obowiązek oraz wzrasta prawdopodobieństwo spłaty należności. W przypadku nieskuteczności tych kroków, proponujemy dopisanie dłużnika do rejestru ERIF oraz wysyłkę powiadomienia o wpisie na naszym autorskim layoucie 3.0.

Innowacyjna formuła pism daje większą przejrzystość informacji, co skutkuje lepszym zrozumieniem przekazywanych komunikatów.

Absolutną nowością jest zawarty w powiadomieniu wypis z rejestru zapytań dotyczący danego dłużnika.

Rozwiązane ERIF BIGwin podnosi skuteczność odzyskiwania należności. Jednocześnie jest skonstruowane tak, by można było go dowolnie dopasować do istniejącego już procesu windykacyjnego w danej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu:

Dowiedz się więcej o BIGwin.

Ostatnie wpisy

Współpraca z simpl.rent – dane z bazy ERIF nadają ton digital...

W ostatnim czasie ERIF podpisał umowę z polsko-brytyjskim start-upem fintechowym simpl.rent, będącym platformą online weryfikującą tożsamość oraz historię i wiarygodność finansową potencjalnych najemców przed podpisaniem umowy. ERIF będzie jednym z głównych dostawców informacji gospodarczych dla tego nowatorskiego rozwiązania. Dzięki simpl.rent właściciel,… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi