Raport ERIF za II kwartał 2019

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. opublikował tradycyjny raport dotyczący wielkości oraz struktury swojej bazy – tym razem za II kwartał 2019 roku. Audyt, jak zawsze przeprowadzony we współpracy z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. wykazał, że w drugim kwartale 2019 roku ERIF BIG S.A. ponownie odnotował znaczny wzrost zobowiązań w swojej bazie.

1 lipca 2019 roku, czyli w dzień wykonania audytu, w bazie ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 63 mln zobowiązań o łącznej wartości przeszło 44,3 mld zł. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi danymi, które pokazują, że zarówno wolumen, jak i jakość naszej bazy systematycznie rośnie.

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. II kwartał 2019 roku” <<

Nieustanny rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF BIG S.A. znakomicie widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie ponad 5,1 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym o ponad 4,3 mln konsumentów oraz ponad 831 tys. firm.

Porównując te liczby do wyników po pierwszym kwartale 2019 roku, w badanym okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku odnotowaliśmy zwiększenie liczby spraw o niemal 9%, a w zakresie wartości zobowiązań suma ta wzrosła o ponad 966 mln zł.

Jeszcze wyraźniej dynamikę rozwoju bazy ERIF pokazuje porównanie drugiego kwartału 2019 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Do połowy 2018 roku liczba zobowiązań w ERIF BIG S.A. wynosiła ponad 32 mln, co oznacza, że w ciągu roku łączna liczba spraw w bazie wzrosła o ponad 56%.

Warto podkreślić bardzo dynamiczny wzrost wolumenu spraw pozytywnych. Na dzień audytu baza ERIF BIG S.A. zawierała ponad 60 mln informacji o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Tymczasem drugi kwartał 2018 roku zaczynaliśmy z liczbą ponad 37 mln informacji pozytywnych, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba zwiększyła się o ok. 62%. W sumie pozytywne wpisy stanowią już ponad 94% wszystkich informacji zawartych w bazie danych ERIF BIG S.A.

Raport pokazuje także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec drugiego kwartału 2019 r. wyniosła ponad 28,6 mld zł, a wygenerowało ją niemal 3,5 mln spraw.

Analizując strukturę informacji negatywnych dochodzimy do wniosku, że konsumenci najczęściej mają problem ze spłatą zobowiązań pożyczkowych (29,26%) oraz zadłużeń z tytułu opłat za multimedia (22,67%). Z kolei podmioty gospodarcze najczęściej zalegają z opłatami za produkty ubezpieczeniowe (45,75%) oraz multimedia (43,37%).

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, treść raportu została zatwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu:

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. II kwartał 2019 roku” <<

Ostatnie wpisy

Raport o bazie ERIF – teraz online

W bazie ERIF na koniec trzeciego kwartału 2021 r. było ponad 120 mln zobowiązań o wartości sięgającej prawie 60 mld zł. Aby móc analizować strukturę i wielkość bazy, powstało rozwiązanie online, które pozwala szybko i wygodnie pobrać statystyki. Spróbuj już… Czytaj więcej

Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne do odwołania

Uprzejmie informujemy, że od 16.03.2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. będzie nieczynne ze względu na zagrożenie koronawirusem. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników ERIF ze względu na zagrożenie COVID-19 podjęliśmy decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta ERIF BIG SA w Warszawie…. Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi