Jak czytać raporty na temat sprawdzanego konsumenta?

Raport, który dla Ciebie przygotowaliśmy, to łatwy, szybki i wygodny sposób na sprawdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta. Zależy nam, aby zawarte w nim informacje były przejrzyste i czytelne. Zobacz, jak należy interpretować pobrane informacje:

I. Raport o konsumencie

Część I – informacje ogólne i statystyki

Negatywne informacje gospodarcze to zestawienie wszystkich zobowiązań klienta, które do tej pory nie zostały uregulowane. Dzięki tej informacji poznasz liczbę wierzycieli oraz łączną kwotę zobowiązań, z których nie wywiązał się sprawdzany klient. negatywne informacje gospodarcze
Z tej części dowiesz się, czy sprawdzana osoba jest rzetelnym płatnikiem. Poznasz liczbę i wartość wszystkich zobowiązań, które zostały opłacone w terminie. Wpisy pozytywne to nagroda za regulowanie należności w terminie- dzięki tej informacji masz pewność, że klient jest dobrym płatnikiem. p

Interpretacja wyników w raporcie:

Wpis negatywny

Twój klient jest nierzetelny. Zalega z płatnościami więcej niż 30 dni. Sprawdzana osoba posiada nieuregulowane wierzytelności- zwleka z kredytami, rachunkami lub innymi płatnościami, przez co nie rekomendujemy współpracy z tym klientem.

Przejdź do Części II – pełny zakres informacji gospodarczych i sprawdź jakie informacje negatywne znajdują się w naszej bazie.

Wpis pozytywny

Twój klient jest rzetelny, posiada wpisy pozytywne, które świadczą o tym, że terminowo wywiązuje się z płatności. Inne firmy doceniły Twojego klienta i w podziękowaniu zamieściły te informacje w naszej bazie. Współpraca z tym klientem powinna układać się bez problemów.

Przejdź do Części II – pełny zakres informacji gospodarczych i sprawdź kto nagrodził Twojego klienta pozytywnym wpisem.

Wpis pozytywny i negatywny

Twój klient posiada zaległości w spłacie zobowiązań, które wynoszące więcej niż 30 dni. Informacja pozytywna może świadczyć o tym, że pozostałe zobowiązania reguluje na czas. Zalecamy ostrożność w zakresie współpracy z tym klientem.

Przejdź do Części II – pełny zakres informacji gospodarczych, w której znajdziesz wszystkie informacje negatywne i pozytywne na temat sprawdzanego klienta.

Brak wpisów

Nie można określić wiarygodności płatniczej klienta. W naszej bazie nie figurują żadne informacje negatywne i pozytywne. Wiarygodność klienta nie została potwierdzona przez żadnego wierzyciela, nikt nie dopisał zaległych zobowiązań wynikających ze współpracy z tym klientem. Zalecamy ostrożność w ramach współpracy z tym klientem.

Jeżeli klient nie posiada wpisu, w Części II – pełny zakres informacji gospodarczych nie będzie informacji.

Przedstawimy Ci w graficznej formie jak Twój klient radzi sobie ze spłatą zobowiązań i porównamy te informacje z danymi statystycznymi pozostałych konsumentów, którzy zostali dopisani do naszej bazy.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych

Zestawiliśmy tu szczegółowe informacje na temat tego:

  • kto jest wierzycielem sprawdzanej osoby,
  • jakie są jego dane,
  • jaka jest dokładna wysokość zadłużenia,
  • czy zobowiązanie jest przedawnione,
  • czy zobowiązanie było przedmiotem cesji,
  • czy zobowiązanie posiada wyrok sądowy.
negatywne informacje gospodarcze konsument czesc II
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły pozytywnych wpisów zgromadzonych w naszej bazie. Dowiesz się m.in.:

  • które firmy postanowiły nagrodzić współpracę ze sprawdzanym klientem pozytywną informacją,
  • czego dotyczą poszczególne wpisy,
  • jakie są kwoty regularnie spłacanych zobowiązań przez klienta.
pozytywne informacje gospodarcze konsument czesc II