Jak czytać raport o sprawdzanej firmie?

Raport na temat firmy to informacje, które pozwolą Tobie poznać kondycję finansową sprawdzanej firmy i podjąć bezpieczną decyzję biznesową. W ten sposób możesz sprawdzać Twoją lub inną firmę, z którą zamierzasz podjąć współpracę.

Z czego składa się raport?

Sprawdź przykładowy raport

I. Informacje ogólne i statystyki

Dzięki tym informacjom dowiesz się, czy w naszej bazie znajdują się złe wpisy na temat sprawdzanej firmy – Twojej lub innej. Dla ułatwienia poszczególne sekcje są w kolorze odpowiadającym rodzajom informacji gospodarczych:

Kolor czerwony to wszystkie wpisy negatywne. Dzięki tej części dowiesz się, ile wpisów negatywnych posiada sprawdzana przez Ciebie firma-Twoja lub inna. Dowiesz się ilu wierzycieli przekazało nam informacje na jej temat, jaka jest łączna kwota zadłużenia wynikająca z nieuregulowanych zobowiązań. W tej sekcji poznasz dane wierzyciela, który dokonał negatywnego wpisu do naszej bazy. Łatwiej dowiesz się kto dopisał Twoją firmę do naszego rejestru oraz będziesz wiedział, czy współpraca ze sprawdzanym klientem będzie przebiegała bez problemów. negatywne informacje gospodarcze podmiot czesc I
Kolor zielony to wszystkie wpisy pozytywne. Z tej części dowiesz się czy-Twoja lub wybrana przez Ciebie firma-posiada wpisy na temat płatności dokonanych w terminie. Dzięki temu dowiesz się, ilu wierzycieli postanowiło nagrodzić ją, dopisując informacje pozytywne- nagrodzić Ciebie lub inną firmę za terminowe wpłaty.

W tej części raportu zamieściliśmy szczegółowe statystyki na temat sprawdzanej firmy. Dzięki nim zobaczysz jak Twoja lub inna firma wypada na tle innych przedsiębiorstw znajdujących się w naszej bazie.

Interpretacja wyników w raporcie:

Twoja lub inna firma posiada wpis negatywny

Sprawdzana firma posiada negatywny wpis, a jej wiarygodność jest wątpliwa. Posiada zaległości, które przekroczyły termin 30 dni. Sprawdzony Kontrahent może nie posiadać wystarczających środków do regulowania zobowiązań. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej współpracy ze sprawdzanym klientem skontaktuj się z nim w celu wyjaśnienia negatywnego wpisu w naszej bazie.

Zalecana szczególna ostrożność w zakresie współpracy z tym klientem-rekomendowana odmowa współpracy oraz szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych to miejsce, w którym poznasz szczegóły negatywnych wpisów.

Jeśli znalazłeś negatywne informacje w raporcie na temat Twojej firmy, już dziś możesz skontaktować się z wierzycielem w celu wyjaśnienia powodu wpisu.

Twoja lub inna firma posiada wpis pozytywny

Sprawdzana firma posiada wpisy pozytywne – ma dobrą kondycję finansową i nie posiada opóźnień w spłacie bieżących zobowiązań. Wierzyciel docenił rzetelność klienta i postanowił ją nagrodzić pozytywnym wpisem.

Klient jest wiarygodnym kontrahentem.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych tu znajdziesz szczegóły dotyczące wszystkich wpisów pozytywnych.

Jeśli w raporcie na temat Twojej firmy znajdują się informacje pozytywne oznacza to, że w oczach innych firm jesteś wiarygodnym przedsiębiorcą i w ten sposób postanowiły Ciebie nagrodzić.

Twoja lub inna firma posiada wpis pozytywny i negatywny

Sprawdzany kontrahent posiada wpisy pozytywne oraz negatywne. Oznacza to, że firma ta stara wywiązać się z podjętych zobowiązań, natomiast ma problemy z innymi płatnościami. Przed podjęciem współpracy skontaktuj się z firmą i wyjaśnij sytuację.

Zalecana ostrożność w zakresie współpracy z tym klientem.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie informacje negatywne i pozytywne na temat sprawdzanej firmy.

Jeśli raport na temat Twojej firmy wykazał informacje pozytywne i negatywne oznacza to, że posiadasz zobowiązanie w stosunku do jakiejś firmy, a inne płatności dokonujesz w terminie.

Brak wpisów

Nie można określić kondycji finansowej wybranej firmy . W naszej bazie nie ma informacji na jej temat-żaden wierzyciel nie przekazał pozytywnych jak i negatywnych informacji na temat sprawdzanego klienta. Firma nie ma zaległości płatniczych wpisanych do naszego rejestru, ale również nikt nie potwierdza jej rzetelności w zakresie płatności.

Zalecana ostrożność w stosunku do sprawdzanego klienta.

W przypadku braku wpisów Części II – pełny zakres informacji gospodarczych nie będzie dostępna.

Jeśli Twój raport jest pusty oznacza to, że nikt nie potwierdza Twojej wiarygodności, ale też nikt jej nie zaprzecza.

Przedstawimy Ci w graficznej formie jak radzisz sobie ze spłatą zobowiązań i porównamy te informacje z danymi statystycznymi pozostałych konsumentów, którzy są dopisani do naszej bazy.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych

Pozwoli Ci poznać szczegóły zadłużenia Twojej lub innej sprawdzanej firmy. Dowiesz się m.in.:

  • kto jest wierzycielem zaległego zobowiązania,
  • co jest podstawą zaległości,
  • jaka jest dokładna kwota każdego zadłużenia,
  • czy zobowiązanie jest przedawnione,
  • czy zobowiązanie było przedmiotem cesji,
  • czy zobowiązanie posiada wyrok sądowy.
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły pozytywnych wpisów zgromadzonych w naszej bazie. Dowiesz się m.in.:

  • którzy kontrahenci postanowili nagrodzić współpracę z Twoją lub sprawdzaną przez Ciebie firmą pozytywną informacją,
  • czego dotyczą poszczególne wpisy,
  • jakie są kwoty regularnie spłacanych zobowiązań.