Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

(wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców)

Jesteśmy Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

O organizacji

Organizacja powołana przez ministra finansów Rzeczpospolitej Polskiej, która skupia kluczowe przedsiębiorstwa z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Cel działania i zadania określa statut ZPF – dokument ten wskazuje na wymogi formalne, charakteryzuje organy statutowe, a także wyznacza podstawy gospodarki finansowej Związku. Czytaj więcej…

Zasady dobrych praktyk

ZPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając nasze cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.  Czytaj więcej…

Certyfikat dla ERIF BIG S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk wypracowanych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF. Każda osoba, która uzna, że ERIF BIG S.A. naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – opis trybu i zasad składania skarg do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF.