Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP), wcześniej znany jako Związek Firm Pożyczkowych, jest zrzeszeniem pracodawców, którzy dążą do kształtowania wizerunku branży pożyczek pozabankowych i promowania najwyższych standardów biznesowych i etycznych.

Cele PZIP

  • Związek został powołany, aby reprezentować branżę w debatach publicznych i kontaktach z decydentami. Pomaga w tworzeniu ram prawnych, które chronią zarówno firmy pożyczkowe, jak i konsumentów.
  • PZIP jest platformą, na której firmy z branży pożyczek pozabankowych mogą podnosić kwalifikacje swoich pracowników.
  • Ważnym filarem działań PZIP są inicjatywy prokonsumenckie, których celem jest zwiększenie świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych.

Członkostwo w PZIP

Członkowie PZIP to polscy i europejscy liderzy w dziedzinie mikropożyczek elektronicznych, a także przedstawiciele sektora FinTech, którzy działają w ramach przepisów regulujących kredyty konsumenckie. Wszyscy członkowie zobowiązani są do prowadzenia swojej działalności w sposób etyczny, z poszanowaniem interesu klientów i uczciwej konkurencji. Misją PZIP jest dążenie do tego, aby te wartości stały się standardem na całym rynku pożyczek pozabankowych.