Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego została utworzona w 2016 roku. Reprezentuje największe instytucje pożyczkowe w Polsce mające 60 proc. udziału w rynku pożyczek pozabankowych.
Misją Fundacji jest dbałość o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów. Realizuje ją poprzez budowanie dialogu liderów rynku pożyczek pozabankowych z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych i edukacji finansowej konsumentów.

Fundacja systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych. Skupia się na opracowywaniu analiz i raportów odnoszących się do sektora pożyczkowego jako całości. Analizuje udział sektora pożyczek pozabankowych w rynku finansowym, a także produkty i zachowania klientów na tym rynku. Wykorzystuje do tego dane pochodzące bezpośrednio od firm pożyczkowych, a także z powszechnie dostępnych, wiarygodnych źródeł. Fundacja angażuje się w inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów co do bezpiecznego korzystania z usług finansowych. Realizuje działania w obszarze etyki biznesu. Wyznacza standardy funkcjonowania branży i promuje najlepsze praktyki biznesowe