Association of Consumer Credit Information Suppliers

We wrześniu 2014 roku przedsiębiorstwo ERIF BIG S.A. zostało przyjęte do grona członków Association of Consumer Credit Information Suppliers (w skrócie: ACCIS). Do zadań ACCIS
należy monitorowanie i reagowanie na nowelizacje regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sektora finansowego w krajach Europy. ERIF jest jednym z dwóch biur informacji gospodarczej w Polsce, którym przyznane zostało członkostwo w ACCIS.