Czym jest negatywna informacja gospodarcza?

Negatywna informacja gospodarcza to dane o zadłużeniu firm lub osób fizycznych, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Biuro informacji gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i udostępnia negatywne informacje gospodarcze na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Za co możesz otrzymać negatywny wpis?

Negatywny wpis do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF BIG S.A. możesz otrzymać z tytułu niespłaconych przez Ciebie w terminie płatności, np.

 • rat kredytu lub pożyczki,
 • rachunków za stałe zobowiązania, tj. gaz, prąd i inne media,
 • opłat czynszu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • rachunków za multimedia (np. telefon, telewizję kablową lub Internet),
 • i wszystkich innych zobowiązań finansowych, których nie opłacasz w wymagalnym terminie.

Kto i kiedy może dopisać informację negatywną na Twój temat?

Informacja negatywna może zostać dopisana do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF BIG S.A., jeśli Twój dług wynika z nieuregulowanych płatności dotyczących zawartej przez Ciebie umowy, wystawionej faktury lub innego dokumentu prawnego.

Wierzyciel, którym jest Twój usługodawca może dopisać informacje do bazy ERIF, jeśli:

Kwota zaległych należności wynosi minimum 200 zł. Od terminu płatności upłynęło minimum 30 dni. Wierzyciel powiadomił Cię o zamiarze dopisania na miesiąc przed terminem dokonania wpisu.

W przypadku gdy dług został potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą z klauzulą wykonalności, warunki te nie obowiązują. Wierzyciel, którym może być w takim przypadku zarówno firma, jak i osoba fizyczna, musi jedynie dostarczyć Ci pismo zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej na 14 dni przed dokonaniem wpisu.

Dopisując dłużnika do biura informacji gospodarczej ERIF, wierzyciel przekazuje dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Czym skutkuje negatywna informacja?

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki weryfikuje wiarygodność płatniczą swoich klientów i kontrahentów. Negatywny wpis do bazy ERIF może utrudnić Ci dostęp do m.in.:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu
 • zakupu innych usług abonamentowych

 

Dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej

 

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, nie zwlekaj i skontaktuj się z wierzycielem. Zawierając ugodę, masz szansę stopniowo uregulować swoje zaległości płatnicze i uniknąć negatywnych konsekwencji.

 

Sprawdź, czy w bazie ERIF znajdują się negatywne informacje gospodarcze na Twój temat

Dowiedz się, czy w ERIF BIG S.A. znajdują się negatywne informacje gospodarcze na temat przedsiębiorcy, z którym planujesz nawiązać współpracę >>>

Dzień bez długów