Jak czytać raport o firmie?

Raport o firmie dostarczy Ci informacji o kondycji finansowej firmy, z którą zamierzasz podjąć współpracę. Zależy nam, aby informacje te były dla Ciebie proste i przejrzyste.

Z czego składa się raport?

I. Informacje ogólne i statystyki

Dzięki nim już na samym początku możesz dowiedzieć się, czy wybrana przez Ciebie firma posiada w naszej bazie informacje gospodarcze. Dla ułatwienia nadaliśmy kolory sekcjom dotyczącym poszczególnych rodzajów informacji gospodarczych:

Na czerwono zaznaczyliśmy wpisy negatywne. Dowiedz się, ile wpisów negatywnych posiada sprawdzana przez Ciebie firma – poznasz liczbę wierzycieli, którzy przekazali nam informacje na jej temat, a także łączną kwotę zadłużenia. Dzięki temu łatwiej Ci będzie podjąć decyzję, czy warto podjąć współpracę z tą firmą.

Na zielono zaznaczyliśmy wpisy pozytywne. Dowiedz się, ile pozytywnych wpisów zgromadziła już wybrana przez Ciebie firma. Dodatkowo możesz sprawdzić, ilu wierzycieli postanowiło nagrodzić ją, dopisując informacje pozytywne. Poznasz też rodzaj zobowiązania, z którego pochodzą.

W tej części raportu zamieściliśmy statystyki. Dzięki nim zobaczysz, jak wybrana firma radzi sobie ze spłatą zobowiązań w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, znajdującymi się w naszej bazie.

Interpretacja wyników w raporcie:

Firma posiada wpis negatywny

Kondycja finansowa wybranej przez Ciebie firmy jest wątpliwa. Powstały zaległości w spłacie zobowiązań i przekroczyły termin 30 dni. Kontrahent może być niewypłacalny. Przed podjęciem współpracy skontaktuj się z nim i dowiedz się, skąd takie zadłużenie lub wybierz innego partnera.

Jeżeli firma posiada wpisy negatywne, sprawdź również Część II – pełny zakres informacji gospodarczych, która znajduje się zaraz pod informacjami ogólnymi.

Firma posiada wpis pozytywny

Firma, z którą zamierzasz podjąć współpracę posiada wpisy pozytywne – dba o swoją kondycję finansową i nie ma opóźnień w spłacie zobowiązań. Wierzyciel nagrodził sprawdzoną firmę pozytywnym wpisem gospodarczym.

Jeżeli firma posiada wpisy pozytywne, sprawdź również Część II – pełny zakres informacji gospodarczych, która znajduje się zaraz pod informacjami ogólnymi.

Firma posiada wpis pozytywny i negatywny

Sprawdzana przez Ciebie firma posiada jednocześnie wpisy pozytywne i negatywne – oznaczać to może, że stara wywiązać się z podjętych zobowiązań, jednak na jej koncie widnieje zadłużenie. Przed podjęciem współpracy skontaktuj się z firmą i wyjaśnij sytuację.

Jeżeli firma posiada informacje pozytywne i negatywne, sprawdź również Część II – pełny zakres informacji gospodarczych, która znajduje się zaraz pod informacjami ogólnymi.

Brak wpisów

Nie można określić kondycji finansowej wybranej firmy – brak informacji na jej temat. Firma nie ma zaległości płatniczych wpisanych do naszego biura. Sprawdzana firma nie ma też informacji pozytywnych.

Jeżeli firma nie posiada wpisów, ta część w raporcie będzie pusta. Części II – pełny zakres informacji gospodarczych nie będzie dostępna.

Przedstawimy Ci, w graficznej formie, jak wybrana przez Ciebie firma radzi sobie ze spłatą zobowiązań i porównamy te informacje z danymi statystycznymi pozostałych firm dopisanych do naszej bazy.

Część II – pełny zakres informacji gospodarczych

Pozwoli Ci poznać szczegóły zadłużenia wybranej przez Ciebie firmy. Dowiesz się m.in.:

  • kto jest wierzycielem zaległego zobowiązania,
  • co jest podstawą zaległości,
  • jaka jest dokładna kwota każdego zadłużenia,
  • czy zobowiązanie jest przedawnione,
  • czy zobowiązanie było przedmiotem cesji,
  • czy zobowiązanie posiada wyrok sądowy.

Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły pozytywnych wpisów zgromadzonych w naszej bazie. Dowiesz się m.in.:

  • którzy kontrahenci postanowili nagrodzić współpracę z wybraną przez Ciebie firmą pozytywną informacją,
  • czego dotyczą poszczególne wpisy,
  • jakie są kwoty regularnie spłacanych zobowiązań.