Dopisanie informacji o dłużniku:

(z tytułu zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym)

39,00 PLN  0 PLN

 

Powiadomienie dłużnika o wpisie do ERIF BIG S.A.:

wysyłane przez ERIF listem zwykłym

9,00 PLN   0 PLN

 

Ceny w powyższym cenniku są cenami brutto.
Cennik promocyjny opłat dla konsumentów za korzystanie z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ważny od 01.06.2022 r. (godz. 09:00) do 03.10.2022 r. (godz. 09:00).