Dopisanie informacji o dłużniku:

(z tytułu zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym)

39,00 PLN

Powiadomienie dłużnika o wpisie do ERIF BIG S.A.:

wysyłane przez ERIF listem zwykłym

9,00 PLN

 

Ceny w powyższym cenniku są cenami brutto.
Cennik opłat dla konsumentów za korzystanie z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ważny od 18.02.2020r.