Zmiany w ustawie BIG pomogą przedsiębiorcom

Rewolucja dla biznesu już trwa!

Rok 2018 upłynie pod hasłem zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  • ZUS wdrożył E-składkę
  • Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich firm oraz centralny rejestr faktur
  • Nowe Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
  • Raport jednolity oczekiwany efekt nowelizacji ustawy o BIG

Przełom roku 2017 i 2018 przynosi przedsiębiorcom prawdziwą „prawną rewolucję”, która znacząco wpłynie na prowadzenie ich działalności. W życie wchodzi wiele nowych przepisów, które doprowadzą do istotnych zmian w obrocie gospodarczym. Wśród nich nie zabrakło rozwiązań, które mają szanse skutecznie zapobiec prawdziwej „zmorze” każdego przedsiębiorcy, czyli zatorom płatniczym. To dopiero początek, bo ważnych dla biznesu nowości legislacyjnych będzie w tym roku jeszcze więcej. Warto przyjrzeć się im bliżej.

1 stycznia w życie weszła e-Składka upraszczająca zasady rozliczeń z ZUS. Zmianie uległ też sposób sprawozdawczości VAT do Urzędu Skarbowego. Teraz wszystkie podmioty gospodarcze, bez względu na ich wielkość, będą miały obowiązek stosowania się do przepisów Jednolitego Pliku Kontrolnego. W kwietniu, na razie dla chętnych, zacznie funkcjonować mechanizm podzielonej płatności “split payment”. Rozwiązanie to może znacząco zachwiać płynnością finansową małych i średnich firm, które często – w oczekiwaniu na spłatę należności – kredytowały bieżącą działalność ze środków VAT. Zmiany dotyczą także sposobu zbierania i przetwarzania informacji. 25 maja br. zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Rusza także raport jednolity, szybka i prosta procedura, która może uchronić przedsiębiorców przed ryzykiem nieterminowej płatności lub jej braku. Wciąż trwają jeszcze prace nad „Konstytucją Biznesu”, czyli zbiorem przepisów, które mają ułatwić życie mikroprzedsiębiorcom oraz osobom dopiero rozpoczynającym biznes. Pakiet tych ustaw ma wejść w marcu 2018 roku. Wszystkie te zmiany istotnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej.

Raport jednolity, czyli kompleksowe źródło informacji o firmach

Nowelizacja ustawy dot. udostępniania informacji gospodarczej i wymiany danych gospodarczych, poprawi sytuację wielu polskich właścicieli firm. Przedsiębiorcy odczuwają potrzebę ułatwień w pozyskiwaniu informacji o potencjalnych kontrahentach, czego obraz dają nam wyniki badania SW Research*. Aż 67,3 proc. uczestniczących w nim respondentów pozytywnie ocenia zasadę jednego formularza, który umożliwi pobranie informacji ze wszystkich rejestrów publicznych. Jednocześnie 72 proc.* przedsiębiorców (jednoosobowe działalności) pozytywnie ocenia zmiany w kierunku szybszego pobrania kompleksowej informacji ze wszystkich istniejących BIG-ów za pomocą tylko jednego wniosku. To istotna rewolucja i kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Dzięki nowej ustawie o BIG, każdy przedsiębiorca może we wszystkich BIG-ach funkcjonujących na Polskim rynku sprawdzić wiarygodność płatniczą swoich potencjalnych kontrahentów za pomocą tylko jednego formularza – raportu jednolitego.

– Raport jednolity to prawdziwie rewolucyjne rozwiązanie, które nie tylko wspiera, ale i zabezpiecza, szczególnie przedsiębiorców, przed niepotrzebnym ryzykiem finansowym czy utratą płynności finansowej w wyniku współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami. Zapewnia kompleksową informację, o kondycji finansowej sprawdzanego przedsiębiorcy, pochodzącą z wszystkich BIG funkcjonujących na polskim rynku. – komentuje Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF BIG S.A. – Taki zbiorczy raport pobrany o własnej firmie może być także cennym źródłem informacji o własnym biznesie. Przedsiębiorcy znajdą w nim informacje na temat tego kto i dlaczego wpisał do któregokolwiek z BIG-ów ich firmę i czy są to informacje pozytywne czy niestety o zadłużeniu.

Z usługi raportu jednolitego można w bardzo łatwy sposób skorzystać wchodząc na stronę internetową www.erif.pl. Każdy, kto posiada już umowę z biurem, może zalogować się do systemu i w zakładce sprawdzania przedsiębiorcy, wpisać po prostu NIP firmy, którą chce sprawdzić oraz zaznaczyć, z których biur dodatkowo chce otrzymać informacje. Następnie ERIF BIG S.A. zweryfikuje informacje w oznaczonych przez klienta rejestrach BIG i przedstawi kompleksowy raport. Warto pamiętać, że w najbliższym czasie biura informacji gospodarczej dostaną też łatwy dostęp do rejestrów publicznych i będą mogły również pomagać w interpretacji otrzymywanych informacji oferując usługę scoringu.

Pakiet wierzycielski sprzymierzeńcem firm

Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie i odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz zobowiązania. Do tego dochodzi nienormowany czas pracy, stałe zobowiązania wobec organów podatkowych i ZUS-u.

71 proc. przedsiębiorców z sektora MSP deklaruje, że ma kłopoty z nieterminowymi płatnościami za wystawione faktury. Rozwiązaniem może okazać się nowelizacja ustawy o BIG-ach i wchodzący w życie pakiet wierzycielski. – Z naszych badań wynika, że co piąty przedsiębiorca* nie wie jakie prawa przysługują firmie w związku z ustawą o BIG. – mówi prezes Edyta Szymczak. – To dowód na to, że działania edukacyjne z zakresu zarządzania finansami oraz systematyczne promowanie narzędzi BIG są wciąż niezwykle potrzebne. W bazie ERIF BIG S.A. znajduje się ponad 700 tys. przedsiębiorstw, o których znajdziemy pozytywny lub negatywny wpis. Posiadamy blisko 6,5 mln informacji o zobowiązaniach tych podmiotów, o wartości przekraczającej 2,2 mld złotych. Powody zaległości finansowych są różne, ale warto wiedzieć, że średnia wartość niezapłaconych zobowiązań podmiotu gospodarczego to 12,5 tysiąca złotych, a najczęściej terminowo regulowane faktury i zobowiązania wpisane do ERIF wynoszą średnio 2 tysiące złotych. Dla jednoosobowych działalności i małych firm kilku czy kilkunastotysięczna zaległość to znaczna część ich miesięcznego dochodu. Teraz, dzięki zmianom przepisów, za pomocą jednego wniosku będzie można sprawdzić wiarygodność klienta w kilku BIG-ach i w ten sposób ustrzec się przed ryzykowną umową. Przecież własna firma, to nie tylko nasza marka osobista, ale przede wszystkim nasze pieniądze – dodaje prezes Szymczak.

Nowy zakres uprawnień BIG-ów

Nowe przepisy zmieniają zakres uprawnień i zadań BIG. Sprawia to, że stają się one źródłem prawdziwie kompleksowej informacji – poza możliwością udostępniania danych o nieopłaconych lub nieterminowo regulowanych zobowiązaniach, będzie wkrótce można w nich również zweryfikować dane ze zbiorów PESEL, CEIDG, KRS, REGON, a także nowopowstających rejestrów np. Rejestru Należności Publiczno-Prawnych czy Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dotychczas BIG-i nie miały dostępu tak wielu źródeł informacji o zadłużeniu firm i konsumentów. To w znaczący sposób przyczyniało się do wydłużenia procesu i utrudniało proces weryfikacji zainteresowanym podmiotom. Teraz konsumenci i podmioty gospodarcze mają już możliwość weryfikacji potencjalnych klientów i kontrahentów za pomocą wspomnianego raportu jednolitego. Dzięki niemu otrzymają w jednym wybranym BIG informacje o przedsiębiorcy pochodzące z wszystkich BIG na polskim rynku.

* Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w dniach 25.10-30.10.2017r. przez SW Research na zlecenie ERIF BIG S.A. na reprezentatywnej grupie 501 dorosłych Polaków (konsumentów), 150 osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, metodą wywiadów mieszanych CAWI oraz na 126 właścicielach firm metoda CATI.

Więcej informacji udzielają:

Agnieszka Salach

Grupa KRUK

661 304 346

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej i jedyne, którego baza danych jest cyklicznie w odstępach kwartalnych weryfikowana przez biegłego rewidenta już od końca 2011 roku. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o podmiotach posiadających zaległe zobowiązania, a także o osobach i firmach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie negatywnych informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej i dzięki temu łatwiejszego zawierania umów lub negocjowania lepszych warunków umownych. Po wejściu w życie nowej Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna. ERIF BIG współpracuje z bankami, pozabankowymi instytucjami finansowymi, firmami telekomunikacyjnymi, leasingowymi, ubezpieczeniowymi oraz zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i firmami z sektora MŚP ze wszystkich branż gospodarki. W gronie klientów ERIF BIG S.A. znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin oraz po ostatniej nowelizacji – sądy powszechne. Systematycznie również upowszechnia wiedzę na temat korzyści dla konsumentów i firm z budowania swojej pozytywnej historii płatniczej.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi