Pozbywamy się zadłużeń

  • O blisko 150% wzrosła wartość usuniętych negatywnych wpisów w ERIF BIG w kwietniu b.r. wobec kwietnia 2022 r. Również w maju wartość usuniętych wpisów była wyższa o 100% w stosunku do maja minionego roku.
  • Tegoroczny maj był miesiącem rekordowym pod kątem liczby zapytań wystosowanych do ERIF względem wiarygodności finansowej Polaków, natomiast marzec i kwiecień b.r. wyróżniają się pod kątem wartości spłaconych zobowiązań i usunięć negatywnych spraw z bazy. Miesiąc maj był szczególny zarówno  pod względem udostępnionych raportów, jak również wartości spłaconych zobowiązań.
  • Wpływ na tak chętne porządkowanie spraw finansowych mają m.in. zwroty z podatków PIT, trzynaste emerytury, ale również chęć podjęcia zobowiązań finansowych, które ze względu na negatywne wpisy w BIG, nie mogłyby wcześniej zostać przyznane. To jednak niejedyne powody.

Z analizy ERIF BIG wykonanej dla instytucji z sektora bankowego i firmy zarządzającej wierzytelnościami wynika, że tegoroczne marzec, kwiecień i maj wyróżniają się szczególnie pod względem usunięć negatywnych wpisów „po trafieniu”. Oznacza to, że w tych miesiącach szczególnie dużo negatywnych wpisów usunięto po tym, jak wcześniej w wyniku zapytania o rzetelność finansową wydano raport wskazujący na negatywne historie spłat.

Wpływ na tak chętne porządkowanie spraw finansowych miało z pewnością wiele czynników, a wśród nich m.in. waloryzacja emerytur, zwroty z podatku PIT za 2022 r. czy trzynasta emerytura, ale to nie jedyne „motywatory” do uregulowania długów.

Porządki w finansach nie takie łatwe…

Czas, kiedy wpływa do portfeli Polaków dodatkowa gotówka, zwykle ma swoje odbicie w statystykach BIG, w których widoczne są, częstsze niż standardowo, regulacje zobowiązań. Jednym z takich okresów jest m.in. czas zwrotów z podatków PIT czy właśnie wypłata „trzynastek”. W tym roku jednak wzrost spłat zobowiązań był zdecydowanie wyższy niż w poprzednich miesiącach. Jak podkreśla Cezary Ciopiński, business development manager w ERIF BIG – Z pewnością w tym roku czynnikiem wpływającym na tak liczne spłaty zobowiązań mają wyjątkowo wysokie zwroty z tytułu podatku PIT, które przysługiwały Polakom w wyniku zmian przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Niemniej istotne były także waloryzacja emerytur i trzynaste emerytury, które w tym okresie również były wypłacane Polakom. W marcu i kwietniu 2023 r. szczególnie dużo powiadomień o zadłużeniach wystosowaliśmy do osób, które miały wpis do naszej bazy z tytułu nieuregulowanych płatności. Takie działania również skutkują spłatą zobowiązań i jednocześnie usunięciem negatywnego wpisu. –

Co jednak trzeba mieć na uwadze, porządki w sferze finansowej nie są taką łatwą sprawą zwłaszcza w okresie wysokiej inflacji czy kryzysu gospodarczego. Polacy mają problemy finansowe, ZPF wskazuje, że coraz więcej osób prognozuje problemy z regulacją zobowiązań w terminie w ciągu najbliższych miesięcy. Tym bardziej wyniki z marca, kwietnia oraz maja powinny być szczególnie docenione.

Powiadomienia o zadłużeniu

Co warto także podkreślić, z danych ERIF BIG wynika, że już nawet po kilku sekundach od wysłania  powiadomienia informującego o przekazaniu danych dłużnika do rejestru ERIF, podejmuje on pierwszą reakcję. Rekordzista potrzebował zaledwie 9 sekund, aby zweryfikować w swoim telefonie, z tytułu jakiego zadłużenia, został wpisany do baz BIG.

Jak wyjaśniają eksperci ERIF – ta reakcja jest bardzo ważna. Czasem jest to pierwszy moment, gdy dłużnik dowiaduje się, że ciąży na nim jakikolwiek dług. Z naszych doświadczeń wynika, że wraz z  wysyłką takich powiadomień o powstaniu wpisu, wielu „zapominalskich” weryfikuje swoje rachunki i dąży do możliwie jak najszybszego uregulowania zobowiązania

Maj rekordowym miesiącem

W maju do ERIF BIG wpłynęło 1,5 mln zapytań o rzetelność finansową Polaków. To rekordowy wynik w historii firmy, stanowi on wzrost o 40% względem kwietnia 2023 r., a także wzrost o 45% względem analogicznego okresu 2022 r.

Taki wzrost zapytań świadczy o większym zainteresowaniu polskich konsumentów m.in. zewnętrznymi formami finansowania – pożyczkami, kredytami czy też zakupami ratalnymi, odroczonymi płatnościami, leasingami lub umowami abonamentowymi. Być może marzec i kwiecień 2023 r. były okresem, kiedy Polacy tak chętnie regulowali zobowiązania, bo planowali, że w przedwakacyjnym okresie będą poszukiwali zewnętrznych form finansowania, których decyzje są zależne od wpisów w BIG – mówi Cezary Ciopiński z ERIF BIG. Świadomość finansowa Polaków się zwiększa, wiarygodność finansowa także ze względu na wprowadzane przepisy prawa staje się coraz istotniejsza. Polscy konsumenci zdają sobie sprawę, że negatywne wpisy w BIG uniemożliwiają lub utrudniają pozyskanie pożyczek, albo kredytów, a nawet mogą przyczynić się do niemożności zawarcia umowy np. z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą internetu. Toteż dodatkowe środki płynące m.in. ze zwrotu podatków czy trzynastej emerytury przeznaczają na spłatę zaległych zobowiązań.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi