Polki finansowo zaradne bardziej niż mężczyźni

  • Średnie zadłużenie Polki jest o 11 tys. złotych niższe niż przeciętny dług Polaka. W ogólnym rozrachunku panowie odpowiadają za blisko 65% negatywnych zobowiązań finansowych w Polsce!
  • Wśród głównych powodów niższych długów Polek może być ich większa świadomość ekonomiczna, skrupulatność przy zawieraniu umów oraz ostrożność w zaciąganiu kredytów.
  • Kobiety coraz chętniej wybierają ekonomiczne kierunki studiów, często dominując nad mężczyznami. Polki coraz chętniej inwestują i pomnażają własne majątki, a także lepiej orientują się we własnych zobowiązaniach. Czy to oznacza, że finansowo panie są zaradniejsze od mężczyzn?

Miniony rok przyniósł wzrost średniego zadłużenia o około 2 tys. zł. Obecnie wynosi ono ponad  19 tys. zł. Prym wśród zadłużonych wiodą mężczyźni, którzy częściej niż kobiety mają problem ze spłatą zobowiązań. Podczas gdy przeciętny dług mężczyzn wynosi prawie 23 tys. zł, kobiety są zadłużone średnio na 11,6 tys. zł. Z danych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że mężczyźni odpowiadają za ok. 65% negatywnych zobowiązań w Polsce.

Wobec powyższych danych nie trudno o wniosek, że kobiety lepiej niż mężczyźni radzą sobie z utrzymywaniem płynności finansowej. Być może właśnie między innymi dzięki ich większej zaradności w obsłudze własnych zadłużeń.

Weryfikuje i świadomie podpisuje

Rośnie świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie konieczności dokładnego zapoznawania się i analizowania dokumentów czy umów z instytucjami finansowymi. Wskazują na to chociażby badania Związku Banków Polskich, przedstawione w raporcie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Według badania to kobiety wysuwają się na prowadzenie w skrupulatnej weryfikacji dokumentów dotyczących zaciąganych zobowiązań przed podpisaniem ich. 44% z nich czyta umowy bardzo dokładnie – u mężczyzn ten odsetek wynosi 36%. W mojej opinii właśnie między innymi tutaj można upatrywać powodów, dla których poziom zadłużenia kobiet wypada jest niższy niż u mężczyzn. Wskazują na to także twarde dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej – zauważa wiceprezes ERIF BIG Edyta Szymczak.

O tym, kto lepiej panuje nad zaciągniętymi zobowiązaniami, informuje też badanie Intrum. 14% pytanych kobiet przyznaje, że nie jest w pełni zorientowana, ile pieniędzy jest winna wierzycielom. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie wyższy – aż co piąty z badanych nie wie, ile dokładnie zalega względem wierzycieli. Można więc wnioskować, że kobiety wykazują się znacznie większą świadomością finansową, lepiej orientują we własnym budżecie i w ewentualnych zobowiązaniach, co w okolicznościach kryzysu finansowego daje im większą szansę na pokonywanie bieżących i przyszłych problemów ze spłatą długów bez negatywnych konsekwencji.

Czy różnica w zadłużeniach wynika z różnicy w wykształceniu?

Kobiety są coraz bardziej odpowiedzialne za domowy budżet, zwłaszcza jeśli prowadzą go w pojedynkę. Coraz częściej też podnoszą swoją wiedzę, także ekonomiczną. W minionym roku akademickim, 2021/2022, ponad 700 tys. z 1,2 mln osób studiujących – czyli blisko 60%! – stanowiły kobiety.

Istnieją takie kierunki powiązane z finansami, które kobiety wybierają znacznie częściej niż mężczyźni. Z raportu „Kobiety na politechnikach”, opracowanego w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki” w 2022 r., udział studentek na publicznych uczelniach technicznych był większy niż mężczyzn, na m.in. Finansach i Rachunkowości, gdzie kobiety stanowiły 79% uczących się, oraz Finansach i Rachunkowości w Biznesie, które w 77 proc. wybrały właśnie kobiety!

W moim przekonaniu dane te dobitnie pokazują, że ekonomia jest domeną kobiet. Panie są coraz bardziej świadome w kwestiach finansowych, coraz częściej decyzyjne za finanse w domu i biznesie oraz coraz chętniej, co pokazują statystyki, rozwijają się w tym obszarze – komentuje Edyta Szymczak z ERIF BIG.

–  Wymienione kierunki studiów są nie tylko szansą na solidne wykształcenie i dobrze płatną pracę w przyszłości, ale także drogą do zwiększenia świadomości dotyczącej rynku, ekonomii, finansowania, kredytów, inflacji i wszystkiego, co dziś wpływa na zasobność portfela Polek oraz kondycję finansową budżetów domowych – dodaje wiceprezes ERIF BIG.

Kobiety inwestują, by zabezpieczyć swoją przyszłość

Badanie ankietowe Appinio przeprowadzone wśród blisko 10 000 kobiet z 14 krajów pokazuje, że panie coraz częściej inwestują swoje zaoszczędzone środki. Aż 60% z badanych odważyło się na to w czasie pandemii. 33% kobiet czuje potrzebę, a niekiedy nawet presję, także zewnętrzną lub środowiskową, by rozwijać się jako inwestorki, przedsiębiorczynie, finansistki. W wielu wypadkach niezależność finansowa potęguje inwestycyjną odwagę kobiet i skutkuje lepszym zarządzaniem budżetem niż u mężczyzn.

Polki, inwestując, pomnażają miesięczne dochody, zwiększają i pomnażają oszczędności, poprawiają swoją pozycję społeczną i komfort życia. Skoro 69% kobiet deklaruje pełną lub większościową kontrolę nad finansami gospodarstw domowych, nie dziwi także fakt, że 90% inwestujących kobiet postrzega podejmowane przez siebie działania jako element zarządzania domowymi finansami – dodaje Edyta Szymczak, wiceprezes ERIF BIG.

W 2022 r. 50 najbogatszych kobiet w Polsce dysponowało majątkiem o łącznej wartości ponad 31 mld zł. Najzamożniejsza kobieta w Polsce w 2022 r. dorobiła się majątku wynoszącego 9 mld zł. Drugie miejsce zajęła przedsiębiorcza kobieta z majątkiem wynoszącym 2,2 mld zł, trzecie – 2 mld zł. Kobiety te prowadzą duże przedsiębiorstwa, często nawet o międzynarodowym zasięgu. To zestawienie pokazuje, że kobiety są obecnie skutecznymi inwestorkami, menadżerkami i prezeskami, podejmującymi słuszne decyzje, prowadzące do niemal coraz lepszego i bardziej świadomego zarządzania finansami. I w tym, coraz częściej, sprawują się lepiej niż niejeden mężczyzna.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi