Informacja pozytywna – dlaczego warto o nią zabiegać?

  • Tylko na koniec pierwszego kwartału 2023 r. w bazie ERIF BIG było aż 166 mln wpisów pozytywnych. Liczba ta sukcesywnie rośnie.
  • Średnio na jedną osobę przypadają 32 pozytywne wpisy, a przeciętna wartość jednego wynosi 236 zł.
  • W czasach zawirowań gospodarczych i kryzysu finansowego – pozytywne informacje o konsumencie czy kontrahencie otwierają szerzej drogę do zewnętrznego finansowania, zakupów ratalnych czy coraz popularniejszych odroczonych zakupów.

Blisko 166 mln pozytywnych informacji o konsumentach i podmiotach gospodarczych zawiera baza ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Taki wpis jest sygnałem do rynku, że dana osoba lub firma terminowo spłaca swoje zobowiązania, czyli nie ma opóźnień w płatnościach przekraczających 29 dni od wskazanego terminu. Mówiąc wprost – informacja pozytywna jest ograniczeniem ryzyka podjęcia współpracy z potencjalnie nierzetelnym konsumentem czy podmiotem.

Czy to takie ważne?

Obecnie nawet 66% polskich mikro-, małych i średnich firm nie otrzymuje pieniędzy od swoich kontrahentów w terminie, wynika z badania „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach”.

Ufać znaczy sprawdzać. Tej zasady powinniśmy się trzymać zwłaszcza jeśli mowa o biznesie, a szczególnie, gdy chodzi o pieniądze. Pomocne są tutaj m.in. biura informacji gospodarczych, które agregują dane z rynku. Przezorność może uchronić nas przed podpisaniem ryzykownej umowy lub ustrzec przed problemami związanymi z dochodzeniem należności. Jednocześnie weryfikacja danych w BIG może dać nam potwierdzenie, że dany podmiot jest wiarygodny, wypłacalny, rzetelny. Takie informacje są niezwykle cenne – zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji, kryzysu finansowego, problemu zatorów płatniczych, ale również w momencie zaostrzenia przepisów dotyczących udzielania kredytów i pożyczek – mówi Piotr Badura, prezes ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Od 18 maja w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej zmieniły się przepisy dotyczące zewnętrznego finansowania. Zobowiązują one instytucje pożyczkowe do dokładnej weryfikacji klienta u zaufanych podmiotów – w tym BIG.

Podobnie podmiot udzielający pożyczki na zakup ratalny czy odroczone płatności – powinien sprawdzić w dostępnych bazach danego klienta. Brak negatywnego wpisu to jeszcze w wielu przypadkach za mało, by ograniczyć ryzyko zawarcia umowy z nierzetelną osobą. Istotne są także informacje pozytywne, które dostarczają m.in. operatorzy komórkowi lub banki, przedsiębiorcy. Każdy pozytywny wpis, zwiększa szansę na regularną i terminową spłatę także nowych zobowiązań – podkreśla Piotr Badura. – Więc tak, pozytywne dane są ważne, a nawet zyskują na swoim znaczeniu nie tylko w ostatnich miesiącach, ale wraz z rozwojem rynku consumer finance – dodaje.

Pozytywne wpisy dominują

W ERIF BIG znajduje się blisko 166 mln pozytywnych wpisów. Dla przykładu w pierwszym kwartale 2021 r. ich liczba wynosiła nieco ponad 105 mln, więc w perspektywie zaledwie dwóch lat przybyło około 60 mln nowych informacji pozytywnych. Średnia wartość jednego wpisu pozytywnego wynosi 236 zł, ale – co istotne – na jedną osobę przypadają 32 takie zobowiązania.

– Liczba pozytywnych zobowiązań firm i osób prywatnych w naszej bazie cyklicznie rośnie, co ma ogromne znaczenie dla całego rynku – zwłaszcza w tak niestabilnych czasach. Pozytywne wpisy są fundamentem budowania historii kredytowej, są ważne przy tworzeniu oceny ryzyka i pomocne przy zawieraniu wielu umów, współprac i zewnętrznego finansowania.  Przestrzeni, w których te pozytywne dane znajdują swoje zastosowanie, jest coraz więcej – m.in. przy wynajmie nieruchomości – komentuje prezes ERIF BIG.

Referencje na wagę złota

Można przyjąć, że pozytywny wpis w ERIF jest referencją owocnej współpracy. Wśród podmiotów, które mogą wystawić taką ocenę, są m.in. instytucje finansowe – banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawczy telewizji kablowej, internetu, modeli subskrypcyjnych, ale też inni przedsiębiorcy. Usługodawca może sam zainicjować taką pozytywną ocenę, ale istnieje również możliwość zawnioskowania do podmiotu o dodanie do baz informacji na temat współpracy.

Rosnące znaczenie takich danych jest niekwestionowane. Dlatego w 2015 r. zainicjowaliśmy Dzień Informacji Pozytywnej, obchodzony co roku w maju. Jego zadaniem jest szerzenie wiedzy w zakresie budowania dobrej historii finansowej konsumentów i przedsiębiorców. Wiarygodność i rzetelność klientów są dla firm cenną wartością i niejako gwarantem owocnej współpracy. W obliczu finansowo trudnych czasów partnerstwo podparte pozytywną informacją jest tym bardziej na wagę złota – podkreśla Piotr Badura, prezes ERIF BIG.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi