IG Tracking to zbiór zapytań złożonych w bazie ERIF w ostatnich 12 miesiącach, dotyczących wskazanego numeru PESEL lub NIP.

Dzięki proponowanej przez nas usłudze uzyskasz:

 • Informację o zapytaniu przez podmiot ze wskazaniem z jakiej branży jest to instytucja
 • Informację o zapytaniu przez klienta, jeśli o wybranego konsumenta pytał klient pobierający raport
 • Informację o zapytaniu własnym, jeśli raport został pobrany na swój temat przez konsumenta lub firmę

Podejmuj decyzje o współpracy na podstawie kompleksowej oceny ryzyka i zbadaniu aktywności klienta na rynku, dzięki usłudze IG Tracking.

Jak to działa?

Ocena ryzyka

Informacje z IG Tracking stanowią uzupełnienie raportów z Informacją Gospodarczą, podnosząc ich stabilność w modelach scoringowych. Przy weryfikacji wykonanej z użyciem standardowego raportu i usługi IG Tracking zwracanych jest znacznie więcej danych dotyczących sprawdzanego konsumenta.

Wiedza o kliencie

Korzystając z dodatkowych danych pochodzących z IG Tracking można obserwować aktywność potencjalnego klienta na rynku produktów i usług. Z naszych obserwacji wynika, że istnieje silna korelacja pomiędzy aktywnością na rynku, a poziomem regulowanych płatności – im więcej zapytań, tym większe prawdopodobieństwo opóźnień w spłacie.

Oszczędność

Lepsza ocena potencjalnych klientów na poziomie podejmowania współpracy pozwoli ograniczyć koszty na każdym etapie dochodzenia należności. Warto przeprowadzać działania weryfikujące wiarygodność finansową, zamiast, w następstwie błędnie podjętych decyzji biznesowych, podejmować działania windykacyjne.

Kompleksowość informacji

IG Tracking zwraca informację dotyczącą wszystkich współpracujących z naszym biurem podmiotów, w tym z branży: bankowej, pożyczkowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, SKOK oraz pozostałych.

Branże, o jakich IG Tracking zwraca informacje

 • Bankowa
 • Pożyczkowa
 • Telekomunikacyjna
 • SKOK-i
 • Windykacyjna
 • Ubezpieczeniowa
 • Leasingowa
 • Dostawcy Internetu
 • Dostawcy Mediów
 • Budowlana
 • Produkcyjna
 • Transportowa

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 100, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.