Po założeniu konta możesz:

Współpracuj tylko z uczciwymi przedsiębiorcami. Sprawdzaj informacje gospodarcze o interesującej Cię firmie. Dowiedz się, czy ma długi, a współpraca z nią może być ryzykowna!

 

Korzystaj z dostępu do informacji, które dają Ci:

 pewność, że powierzasz swoje pieniądze sprawdzonej i rzetelnej firmie

 spokój przy podpisywaniu długoterminowej umowy współpracy

 możliwość sprawdzenia dowolnej firmy we wszystkich BIG-ach działających w Polsce w raporcie jednolitym

 dostęp do informacji, czy obecny lub potencjalny pracodawca nie ma problemów finansowych

Trzymaj rękę na pulsie. Obserwuj zmiany danych gospodarczych o monitorowanych firmach. Skorzystaj z tej wiedzy w czasie negocjowania warunków współpracy. Decyduj o przedłużeniu lub zakończeniu współpracy z daną firmą.

 

Korzystaj z narzędzia, które daje Ci:

 pewność, że firma, z którą współpracujesz, nie popada w tarapaty

 automatyczne powiadomienia o aktualizacji lub usunięciu informacji gospodarczych o monitorowanej firmie

 informacje, że firma bez przeszkód jest w stanie zrealizować podpisaną z Tobą umowę

Sprawdź swoją wiarygodność finansową. Dowiedz się, czy istnieje ryzyko, że bank odmówi Ci przyznania kredytu.  Dopilnuj, aby nikt nie wykorzystał Twoich danych do nielegalnego zaciągnięcia pożyczki.

 

Korzystaj z taniego i szybkiego dostępu do:

 informacji o próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki na Twój PESEL

 danych kontaktowych do firmy obsługującej Twoje zadłużenie

 bezpłatnych raportów co pół roku

 

Chroń swoje finanse i dane osobowe 24 godziny na dobę. Poinformujemy Cię automatycznie, kiedy ktoś będzie sprawdzał informacje na Twój temat. To może oznaczać próbę podpisania umowy kredytu lub pożyczki na Twoje dane.

 

Korzystaj z narzędzia, które daje Ci: 

 pewność, że znasz aktualne informacje na swój temat

 ochronę przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki na Twój PESEL

 możliwość natychmiastowej reakcji na każdą zmianę informacji o Tobie w naszym rejestrze

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.