Odmówiono Ci kredytu lub pożyczki? Nie
kupiłeś produktu na raty, bo w rejestrze dłużników
ERIF znajdowały się dane o Twoim zadłużeniu?

Zobacz, jakie informacje o Tobie otrzymała firma, która Cię sprawdzała. Zarejestruj się w serwisie infoKonsument.pl
pobierz Raport na swój temat. Dowiesz się, kto dopisał Cię do bazy ERIF BIG i dlaczego.

Dzięki temu będziesz wiedział, z kim wyjaśnić sprawę dotyczącą wpisu o zadłużeniu. Potem ponownie
będziesz mógł starać się o kredyt, pożyczkę czy raty.

Dlaczego warto
regularnie pobierać raport
na własny temat?

Pobierając raport na własny temat, możesz sprawdzić, czy masz informacje pozytywne, świadczące o zobowiązaniach zapłaconych w terminie i/lub informacje negatywne, o niezapłaconych na czas płatności. Taki sam raport mogą otrzymać firmy i instytucje, które przed podpisaniem umowy np. o kredyt czy pożyczkę będą chciały sprawdzić Cię w biurze informacji gospodarczej ERIF. W ten sposób będą mogły poznać Twoją sytuację finansową.

Zobacz, co zyskujesz!

 • Możliwość bezpłatnego założenia i prowadzenia konta.
 • Raport z aktualnymi informacjami o Tobie.
 • Informacje o tym, kto Cię sprawdzał w ERIF BIG.
 • Wgląd do Rejestru Zapytań, czyli listy firm i instytucji, które sprawdzały informacje na Twój temat.
 • Raz na 6 miesięcy możliwość bezpłatnego pobrania Raportu o konsumencie, Raportu z Rejestru Zapytań.

Jak zadłużają się Polki i Polacy

W rejestrze dłużników ERIF wpisanych jest prawie 3 mln długów należących do ponad 1,8 mln osób. Łącznie ich
zadłużenie wynosi prawie 25 mld zł.

Kobiety

Mężczyźni

 • Do ERIF wpisanych jest ponad 600 tys. zadłużonych kobiet, które posiadają ponad 1 mln spraw dotyczących niezapłaconych rachunków, rat kredytów, pożyczek i innych zobowiązań.
 • Kobiety dopisane do ERIF BIG mają łącznie do spłaty zadłużenia w wysokości ok. 5,5 mld zł.
 • Rekordzistka ma 60 lat, a jej zadłużenie to blisko 6 mln zł. Wynika ono z nieopłaconych, zasądzonych grzywien.
 • Średnia wysokość zadłużenia przypadające na jedną kobietę dopisaną do ERIF wynosi ok. 9,2 tys. zł.
 • w bazie ERIF znajdują się informacje o niemal 17 tys. kobiet, które nie płacą alimentów. Średnia wartość takiego zadłużenia wynosi 24,6 tys. zł.
 • Kobiety najczęściej zadłużają się z następujących powodów: umowy o pożyczkę, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy kredytu.
 • Każda z dopisanych do ERIF mają średnio dwie zaległe płatności.
 • Najczęściej zadłużają się kobiety w wieku 31-46 lat.

Jak pokazują statystyki, wielu Polaków ma długi i nie zawsze o nich wie. Znajomość własnej sytuacji finansowej to większy komfort podczas starania się o kredyt lub pożyczkę, czy starania się o zakup produktów lub usług na raty.

 • Do ERIF wpisanych jest ponad 1,2 mln zadłużonych mężczyzn, którzy mają blisko 2 mln spraw dotyczących niezapłaconych rachunków, rat kredytów i innych zobowiązań.
 • Mężczyźni dopisani do bazy ERIF BIG mają do spłaty zadłużenie na łączną kwotę ponad 19 mld zł.
 • Rekordzista ma 40 lat, a jego łączne zadłużenie to 46 mln zł. Wynika ono z zasądzonych grzywien i kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku.
 • Średnia wysokość zadłużenia przypadającego na jednego mężczyznę to ok. 15,8 tys. zł.
 • Do ERIF wpisanych jest ponad 304 tys. mężczyzn z zadłużeniem alimentacyjnym, którego średnia wartość wynosi 36,2 tys. zł.
 • Mężczyźni najczęściej zadłużają się z następujących powodów: umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy o pożyczkę, zasądzonych alimentów.
 • Każdy z dopisanych do ERIF mężczyzn ma średnio do spłaty dwie zaległe płatności.

Jak pokazują statystyki, wielu Polaków ma długi i nie zawsze o nich wie. Znajomość własnej sytuacji finansowej, to większy komfort podczas starania się o kredyt lub pożyczkę, czy starania się o zakup produktów lub usług na raty.

 

Źródło: ERIF BIG S.A. październik 2017r.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.