Weryfikacja tożsamości to podstawowe działanie zapobiegające próbom oszustw, wyłudzeń i fraudów

Dzięki proponowanej przez nas usłudze:

  • Sprawdzisz, czy dany numer PESEL pozyskany od osoby, która się nim posługuje jest zgodny z danymi w bazie rządowej,
  • Dowiesz się, czy wskazany numer PESEL należy do osoby żyjącej,
  • Zapobiegniesz próbom kradzieży tożsamości, wyłudzeniom oraz fraudom.

ERIF posiada bezpośrednie połączenie z rejestrem PESEL, a wymiana danych pomiędzy stronami odbywa się na podstawie teletransmisji danych.

Zgodność danych

Usługa pozwala na weryfikację zgodności numeru PESEL oraz imienia i nazwiska konsumenta. Odpowiedź z rejestru stanowi potwierdzenie wprowadzonych danych lub jest sygnałem o próbie wyłudzenia bądź kradzieży tożsamości w celu dokonania wyłudzenia lub innego oszustwa finansowego.
Ten instrument z powodzeniem sprawdza się w stosowanych działaniach antyfraudowych.

Informacja o zgonie

Poza weryfikacją tożsamości klienta usługa umożliwia także weryfikację posługiwania się danymi osób zmarłych. Ma to ogromne znaczenie w zakresie ograniczania ryzyka, uszczelniania modeli scoringowych czy aktualizacji bazy danych klientów w obsłudze. Szczególne zastosowanie znajduje także w przypadku postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Proces online

Posiadamy bezpośrednie połączenie z rejestrem PESEL, a wymiana danych pomiędzy stronami (klient -> ERIF) odbywa się na podstawie teletransmisji danych z wykorzystaniem kanału WebService. Informacje z bazy PESEL zwracamy w czasie rzeczywistym, co znacznie przyspiesza proces weryfikacji.

Standaryzacja danych

Słowniki używane przez ERIF umożliwiają potwierdzenie poprawności pisowni imion i nazwisk przed przekazaniem ich do rejestru PESEL i są regularnie aktualizowane. Filtr ten może uchronić klienta przed kosztami niepoprawnej weryfikacji spowodowanej błędami w pisowni np. literówkami.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 100, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.