Odzyskaj swoje pieniądze z ERIF BIGwin

Proponujemy Państwu autorską formułę wsparcia procesu odzyskiwania należności, która:

    wpłynie na zmniejszenie liczby niezapłaconych faktur
    zmotywuje dłużnika do spłaty należności
    zwiększy dynamikę spłacalności zadłużenia

BIGwin

to nowa jakość komunikacji. Proces, który zapewnia proste i konkretne formułowanie oczekiwań i konsekwencji wobec dłużnika.

Prewencja

umożliwia zmniejszenie liczby niezapłaconych faktur.

Rekomendujemy używanie naszych znaków graficznych. Wpływają one na odbiór komunikatu, a w rezultacie również na ograniczenie czasu i kosztów późniejszego odzyskiwania należności.

Wezwanie do zapłaty

motywuje do spłaty zobowiązania.

Wezwanie do zapłaty o potwierdzonej, zwiększonej skuteczności wprowadza nową jakość komunikacji. Efekt ten uzyskaliśmy dzięki połączeniu nowego, profesjonalnego wzoru pisma z zasadami prostej polszczyzny.

Dopisanie do bazy ERIF

wpływa na wzmocnienie chęci dłużnika do spłaty zadłużenia.

Publikacja danych w rejestrze dłużników ERIF utrudnia działalność dłużnika i wpływa na spadek jego wiarygodności.
Dodatkowo w przypadku niepłacącego przedsiębiorcy oznacza nawet utratę wizerunku wśród klientów i partnerów biznesowych.

BIGpowiadomienia

zwiększają dynamikę spłacalności zadłużenia

Komunikacja z dłużnikiem, która zmotywuje do spłaty, wymaga zastosowania odpowiednich kanałów dotarcia. Dlatego proponujemy trzy sposoby poinformowania o wpisie do rejestru dłużników. Są to powiadomienia papierowe na naszym autorskim piśmie, powiadomienia SMS/MMS oraz w formie e-mail. Nasze badania wykazały, że stosowanie powiadomień papierowych wraz z elektronicznymi jest najbardziej preferowaną metodą komunikacji.

BIGwin

BIGwin podnosi skuteczność odzyskiwania należności.
Z uwagi na swoją elastyczność może być dowolnie
dopasowany do Państwa procesu windykacyjnego.
Elementy BIGwin mogą być stosowane zarówno
na wstępnym etapie monitorowania należności,
jak również po etapie bezskutecznych działań
windykacyjnych.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 100, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.