KI_baner_piecza-zastępcza

 

Szanowni Państwo,

wejście w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, udostępnia dla jednostek samorządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, narzędzia wspierające proces odzyskiwania należności z wykorzystaniem biur informacji gospodarczej. Ośrodki pomocy społecznej oraz centra pomocy rodzinie otrzymały nowe uprawnienia pozwalające na przekazywanie do BIG-ów informacji o nierzetelnych rodzicach i opiekunach, uchylających się od wnoszenia opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Już od 2008 roku, w oparciu o zapisy Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku, z dopisywania dłużników alimentacyjnych do bazy ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. korzystają liczne ośrodki pomocy społecznej oraz centra świadczeń socjalnych z całej Polski. Współpraca ta pozwala na realizowanie nałożonego zadania z zakresu odzyskiwania należności od nierzetelnych rodziców (działania windykacyjne), jak również zapobiegania ich powstawaniu (działania prewencyjne). Dzięki takiej aktywności zakładającej wykorzystanie narzędzi i usług ERIF BIG S.A. wspomniane ośrodki mogą w łatwy i szybki sposób zarówno realizować obowiązek ustawowy ale także skuteczniej prowadzić proces odzyskiwania należności. Wszystko za sprawą upublicznienia informacji o nierzetelnym płatniku w ogólnopolskiej bazie danych prowadzonej przez nasze Biuro.

ERIF BIG S.A. jest biurem informacji gospodarczej, działającym w Polsce od 2003 r. Naszą misją jest m.in. budowanie wiarygodności i odpowiedzialności w relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami  rynku. Warto zaznaczyć, że ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. indywidualnie podchodzi do swoich Klientów – partnerów biznesowych oraz tych jednostek, które na podstawie funkcjonujących ustaw są zobowiązane do korzystania ze wsparcie BIG. Dla nich właśnie budujemy dedykowane propozycje współpracy zakładające dopasowanie do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu możliwości budżetowych oraz technicznych.Dzięki temu możemy Państwu przedstawić ofertę „szytą na miarę”. Oferujemy:

  • stałą opiekę dedykowanego opiekuna,
  • dopasowanie sposobu współpracy do potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta (ustalamy sposób przesyłania danych, kontaktu z opiekunem, formę i częstotliwość prowadzonych szkoleń, itp.),
  • szkolenia organizowane w trakcie wdrożenia oraz w czasie już trwającej współpracy,
  • możliwość stworzenia dowolnej ilości indywidualnych kont użytkowników dla wyznaczonych jednostek, które będą zainteresowane wykorzystaniem narzędzi ERIF w procesie odzyskiwania należności w ramach danej gminy, bądź miasta.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje zainteresowały Państwa i zechcecie Państwo zapoznać się z naszymi rozwiązaniami, które mają na celu wesprzeć ośrodki i jednostki pomocy społecznej w realizowaniu powierzonych obowiązków ustawowych. Wystarczy, skontaktować się z nami i przekazać jakie są Państwa potrzeby i możliwości. Wówczas będziemy mogli przygotować indywidualną ofertę współpracy. W razie wszelkich dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Klienta Instytucjonalnego
ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

Telefon: 071 790 29 08