Forum Rynku B2C

Ryzyko i jego ocena, to temat przewodni Forum Rynku B2C, które odbyło się 16 października 2014 roku w Warszawie. Konferencja była dedykowana przedstawicielom firm obsługujących tzw. klienta masowego. Jej inicjatorem i organizatorem był Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Czytaj więcej