Jak sprawdzić, czy firma zalega z płatnościami? Jak dowiedzieć się, czy ktoś rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Instytucją, która gromadzi, przechowuje i udostępnia takie informacje, jest BIG.

Skrót BIG oznacza biuro informacji gospodarczej. Jednym z BIG-ów na polskim rynku jest ERIF BIG S.A. Dzięki wprowadzonym przez niego rozwiązaniom ryzyko zawieranych transakcji finansowych jest mniejsze, a odzyskiwanie wierzytelności staje się dużo łatwiejsze. Z usług ERIF BIG S.A mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, którzy chcą sprawdzić informacje finansowe na swój temat albo firmy, z którą są w jakiś sposób związani.

Jak sprawdzić siebie w BIG?

Dzięki biurom informacji gospodarczej możemy sprawdzić, czy nie znajdujemy się w rejestrze dłużników. Na taką „czarną listę” wpisywane są osoby, które zalegają ze spłatą swoich zobowiązań wobec banków i pozostałych instytucji finansowych, a także sektora budżetowego, firm telekomunikacyjnych, multimedialnych i innych. Jednak aby to nastąpiło, kwota zadłużenia musi wynosić co najmniej 200 zł, a od pierwotnego terminu płatności musi minąć przynajmniej 60 dni. Po spełnieniu tych warunków dłużnik indywidualny wpisywany jest do rejestru biura informacji gospodarczej.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIG? Właśnie z myślą o osobach, które zadają sobie takie pytanie, został stworzony serwis infoKonsument.pl. Po bezpłatnej rejestracji można sprawdzić siebie w bazie ERIF BIG S.A. Każdy użytkownik może uzyskać wgląd do rejestru za darmo, raz na 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wykupienia usługi stałego monitoringu swojego statusu. Warto pamiętać o tym, że posiadanie negatywnych informacji gospodarczych może wiązać się z realnymi utrudnieniami, do których można zaliczyć: odmowę udzielenia kredytu, brak możliwości zakupu czegoś na raty czy nawet zawarcia umowy na usługi abonamentowe. Monitorowanie swoich danych pozwala szybko zareagować na informacje pojawiające się w rejestrze i sprawdzić, jaki podmiot poszukiwał informacji na nasz temat. To także sposób na ochronę własnych danych po zagubieniu dokumentów i zapobieganie sytuacjom takim jak np. próby wyłudzenia pożyczek na skradziony dokument. 

Jak sprawdzić firmę w BIG?

ERIF BIG S.A. zbiera również informacje o nierzetelnych instytucjach czy przedsiębiorstwach. W ERIF znajdują się podmioty, które zalegają ze spłatą zobowiązań na minimum 500 zł przez co najmniej 60 dni. Aby sprawdzić wiarygodność wybranej firmy, wystarczy bezpłatnie zarejestrować się w serwisie infoKonsument.pl. Wygenerowany raport będzie zawierał informacje ze wszystkich polskich biur informacji gospodarczej. Dzięki niemu można zyskać wiedzę o sytuacji wybranego podmiotu i sprawdzić, czy posiada on płynność finansową.

Użytkownicy serwisu Infokonsument najczęściej poszukują danych na temat deweloperów, biur podróży i firm remontowo-budowlanych. Pozwala im to podejmować lepsze decyzje dotyczące wydatków i inwestycji. Nierzadko, zanim zdecydują się na przyjęcie stanowiska w jakiejś firmie, sprawdzają też informacje o potencjalnym pracodawcy.

 

Przycisz zaloguj się - ERIFPrzycisk Załóż konto - Rejestr Dłużników ERIF