BIG, czyli biuro informacji gospodarczej, to instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych o wiarygodnych podmiotach oraz dłużnikach. Jednym z takich BIG-ów jest ERIF BIG S.A. Dzięki jego funkcjonowaniu mamy dostęp do danych o osobach i firmach, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań lub wręcz odwrotnie – zalegają z płatnościami. ERIF BIG S.A. co kwartał publikuje raport BIG, w którym znajdują się dane o wielkości i strukturze bazy danych potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta. 

Jak sprawdzić siebie w BIG?

Biura informacji gospodarczej mogą udostępniać potrzebne nam dane. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy nie znajdujemy się w rejestrze dłużników. Na taką „czarną listę” wpisywane są osoby zalegające ze spłatą swoich zobowiązań (wynoszących co najmniej 200 zł) przez minimum 60 dni. Jak sprawdzić, czy jestem w BIG?

Właśnie z myślą o osobach, które zadają sobie takie pytanie, został stworzony serwis infoKonsument.pl. Po bezpłatnej rejestracji można sprawdzić siebie w bazie ERIF BIG S.A. Warto pamiętać o tym, że posiadanie negatywnych informacji gospodarczych może wiązać się z realnymi nieprzyjemnościami, do których można zaliczyć: odmowę udzielenia kredytu, zakupu czegoś na raty czy nawet zawarcia umowy z dostawcą Internetu na usługi abonamentowe.

Jak sprawdzić firmę w BIG?

ERIF BIG S.A. zbiera również informacje o nierzetelnych instytucjach czy przedsiębiorstwach. Dzięki niemu zyskujemy wiedzę o firmach niegodnych zaufania. W ERIF znajdują się podmioty, które zalegają ze spłatą zobowiązań na minimum 500 zł przez co najmniej 60 dni. Aby sprawdzić wiarygodność wybranej firmy, wystarczy bezpłatnie zarejestrować się w serwisie infoKonsument.pl.

 

Załóż bezpłatne konto w Systemie ERIFZaloguj się do Systemu ERIF