Rejestr wierzytelności

W Polsce nie ma jednego centralnego biura informacji gospodarczej. Na rynku działają bowiem cztery niezależne firmy z tej branży. Każda z nich prowadzi rejestr wierzytelności, gromadząc dane o dłużnikach. Są one pomocne zarówno zwykłemu konsumentowi, jak i przedsiębiorcy. Warto wiedzieć, jak można z nich korzystać.

Nie tylko do windykacji długów

Jaki jest cel prowadzenia rejestrów wierzytelności? Biura informacji gospodarczej przechowują i udostępniają dane o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Dzięki nim wierzyciele mają dostęp do narzędzi pomagających efektywnie odzyskiwać długi poprzez prowadzenie tzw. „miękkiej windykacji”. Ponadto umożliwiają przedsiębiorcom dokonywanie rzetelnej oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów i klientów. Wszystko to za sprawą dostępu do raportów z aktualnymi danymi na temat potencjalnych i obecnych kontrahentów oraz konsumentów (przy czym konsumenci mogą być sprawdzeni tylko za ich zgodą).

Unikalne funkcjonalności

Biura informacji gospodarczej (BIG) oferują często unikalne funkcjonalności, które mają ułatwić użytkownikowi dotarcie do pełnej i aktualnej informacji na temat dłużnika, kontrahenta lub konsumenta. W rejestrze można sprawdzić przedsiębiorcę, potencjalnego partnera biznesowego, konsumenta, samego siebie lub swoją firmę. ERIF BIG S.A. wyróżnia się na tle konkurencji tym, że co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje wielkość i strukturę swojej bazy danych. Stanowi to gwarancję, że informacje znajdujące się w ERIF są aktualne i rzetelne. Ponadto w Systemie ERIF znajdują się informacje pozytywne, czyli takie, które potwierdzają terminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców i konsumentów.

Na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 5,1 mln spraw o łącznej wartości ponad 24,7 mld zł, z czego blisko 2,5 mln stanowiły sprawy dotyczące informacji pozytywnych. Są to informacje cenne zarówno z perspektywy przedsiębiorcy chcącego zweryfikować kontrahentów, jak i z perspektywy konsumenta sprawdzającego firmę.

 

Załóż bezpłatne konto w Systemie ERIFZaloguj się do Systemu ERIF