Lista zadłużonych

Czasem może zdarzyć się nam zapomnieć o spłacie niewielkiej kwoty pożyczonej od przyjaciela czy członka rodziny. Zazwyczaj nie wiąże się to jednak z konsekwencjami prawnymi – najbliżsi przymkną na to oko. Sytuacja wygląda inaczej z nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec firm, np. opłatami abonamentowymi, ratami kredytu, rachunkami za media itp. Jeśli zadłużenie przekroczy wymagany termin o 60 dni, możemy trafić na listę zadłużonych, prowadzoną przez biura informacji gospodarczej.

Kto i kiedy może znaleźć się na liście dłużników?

Lista zadłużonych obejmuje zarówno wpisy dotyczące osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530), dłużnika można wpisać na listę po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest kwota zadłużenia, która w przypadku konsumenta wynosi minimum 200 zł, a firmy – 500 zł. Innym warunkiem jest to, że zaległość ta musi przekroczyć termin wymagalności o minimum 60 dni, a 30 dni przed planowanym wpisaniem na listę, wierzyciel musi powiadomić dłużnika o swoim zamiarze listem poleconym.

Konsekwencją wpisania na listę zadłużonych są problemy z zakupem różnych towarów i usług. Wielu przedsiębiorców kontroluje zadłużenie swoich potencjalnych klientów przed podpisaniem z nimi umów np. o zakup w systemie ratalnym czy świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wpis na liście dłużników oznacza też problem z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Jeśli nie spłacimy zadłużenia, nasze dane będą na niej widnieć nawet przez 10 lat. Aby tego uniknąć, warto podjąć działania w celu jak najszybszego uregulowania zobowiązań. Na początek wystarczą trzy kroki:

Pomocna lista zadłużonych

Lista zadłużonych pomaga przedsiębiorcom efektywnie prowadzić działalność gospodarczą i minimalizować ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. Poza listą zadłużonych w biurach informacji gospodarczej znajdują się także pozytywne informacje o długach, które zostały spłacone. Dzięki temu usługodawcy mają możliwość wglądu w rzetelną, kompleksową i aktualną informację gospodarczą.

W biurach informacji gospodarczej, np. w należącym do Grupy Kapitałowej KRUK ERIF BIG S.A., można pobrać raport z aktualnymi danymi na temat interesującego nas kontrahenta. W 2010 roku jako pierwsze na polskim rynku biuro to wprowadziło cykliczną, kwartalną weryfikację wielkości i struktury swojej bazy danych, której dokonuje niezależny biegły rewident – KPMG Audyt Spółka z o.o. sp. k.

Sprawdź siebie na liście zadłużonych

Bez względu na to, czy prowadzona działalność gospodarcza lub aktywność konsumencka zmusza do skorzystania z bazy rejestru długów, zawsze warto znać prawo dotyczące dostępu do informacji gospodarczej. Każda osoba może raz na pół roku za darmo sprawdzić, czy lista zadłużonych zawiera jego dane. W ERIF BIG S.A. dostępny jest zarówno raport dotyczący informacji pozytywnych i negatywnych, jak i raport z rejestru zapytań, wskazujący, kto sprawdzał w ciągu ostatnich 12 miesięcy dane na nasz temat. Można także skorzystać z raportu o dokumencie, który powiadomi nas, czy ktoś próbował się posłużyć naszym skradzionym lub podrobionym dokumentem.

 

Załóż bezpłatne konto w Systemie ERIFZaloguj się do Systemu ERIF