Usługi

Ryzyko finansowe jest w sposób naturalny wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Istnieje silna zależność pomiędzy ponoszonym ryzykiem, a płynnością finansową i wartością ekonomiczną firmy. Rolą narzędzi oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest istotne ograniczanie ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy, czy też udzielaniem kredytowania nierzetelnym kontrahentom oraz wzmocnienie procesów odzyskiwania należności.

Nasza platforma wymiany informacji gospodar­czych – System ERIF – stanowi wsparcie dla stosowanych na rynku zasad ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem w procesie oceny zdolności kredytowej klientów oraz działań windykacyjnych.

Dzięki naszym usługom mogą Państwo sprawdzić, czy dany kontrahent jest wiarygodnym partnerem, czy też boryka się z problemem zadłużenia wobec innych uczestników rynku. Udostępniane przez nas rzetelne i aktualne informacje pomogą Państwu w podjęciu właściwych decyzji biznesowych.

W ramach usług ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferujemy:

Narzędzia wsparcia procesów oceny ryzyka
Narzędzia wsparcia procesów windykacyjnych

Z naszych rozwiązań korzystają banki, instytucje finansowe, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, telewizje cyfrowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne, wierzy­ciele wtórni, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

 

Schemat_Uczestnicy_Rynku

 

Opracowanie schematu: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.