Statystyki

Skuteczność oferowanych usług w ramach wsparcia procesów oceny ryzyka zapewnia dostępna w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A. wszechstronna, wiarygodna baza danych, w której znajdują się zarówno informacje negatywne dotyczące dłużników, jak również informacje pozytywne, dotyczące podmiotów wywiązujących się ze swoich zobowiązań na czas.

Aby zapewnić najwyższą użyteczność udostępnianych informacji, w naszych działaniach stawiamy na wiarygodność i transparentność poprzez prezentowanie aktualnych, potwierdzonych statystyk oraz tendencji zachodzących w strukturze bazy danych ERIF BIG S.A. Dzięki temu Klienci korzystający z usług rejestru ERIF BIG S.A. otrzymują wiarygodne, aktualne dane, które umożliwiają im lepszą ocenę płynności finansowej swoich obecnych i przyszłych kontrahentów.

ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej w Polsce, które poddaje swoją bazę danych cyklicznej weryfikacji przez niezależny podmiot – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Weryfikacja bazy odbywa się kwartalnie, a raporty końcowe każdorazowo są udostępniane naszym Klientom, mediom oraz innym zainteresowanym podmiotom.

Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące danych znajdujących się w rejestrze ERIF BIG S.A. po przeprowadzonej weryfikacji na koniec IV kwartału 2016 r., wg stanu na dzień 3 stycznia 2017 r.

Prezentowane wielkości odzwierciedlają stan bieżący bazy na moment przeprowadzania weryfikacji. Uwzględniają zarówno proces dopisywania, jak również usuwania spraw z rejestru ERIF BIG S.A. w ramach bieżących aktualizacji dokonywanych przez wierzycieli po uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika.

 

Ilość spraw w ERIF BIG S.A.

Wartość spraw w ERIF BIG S.A.

6,3 mln

27,3 mld zł

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w ERIF BIG S.A. Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w ERIF BIG S.A. Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w ERIF BIG S.A. Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w ERIF BIG S.A.

Pozostałe wykresy:

Wykres 3. Liczba spraw w podziale na salda zadłużenia

Wykres 4. Liczbowa struktura według tytułów zadłużenia konsumentów

Wykres 5. Wartościowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia konsumentów 

Wykres 6. Liczbowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia podmiotów niebędących konsumentami 

Wykres 7. Wartościowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia podmiotów niebędących konsumentami