Statystyki

Skuteczność oferowanych usług w ramach wsparcia procesów oceny ryzyka zapewnia dostępna w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A. wszechstronna, wiarygodna baza danych, w której znajdują się zarówno informacje negatywne dotyczące dłużników, jak również informacje pozytywne, dotyczące podmiotów wywiązujących się ze swoich zobowiązań na czas.

Aby zapewnić najwyższą użyteczność udostępnianych informacji, w naszych działaniach stawiamy na wiarygodność i transparentność poprzez prezentowanie aktualnych, potwierdzonych statystyk oraz tendencji zachodzących w strukturze bazy danych ERIF BIG S.A. Dzięki temu Klienci korzystający z usług rejestru ERIF BIG S.A. otrzymują wiarygodne, aktualne dane, które umożliwiają im lepszą ocenę płynności finansowej swoich obecnych i przyszłych kontrahentów.

ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej w Polsce, które poddaje swoją bazę danych cyklicznej weryfikacji przez niezależny podmiot – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Weryfikacja bazy odbywa się kwartalnie, a raporty końcowe każdorazowo są udostępniane naszym Klientom, mediom oraz innym zainteresowanym podmiotom.

Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące danych znajdujących się w rejestrze ERIF BIG S.A. po przeprowadzonej weryfikacji na koniec III kwartału 2018 r., wg stanu na dzień 1 października 2018 r.

Prezentowane wielkości odzwierciedlają stan bieżący bazy na moment przeprowadzania weryfikacji. Uwzględniają zarówno proces dopisywania, jak również usuwania spraw z rejestru ERIF BIG S.A. w ramach bieżących aktualizacji dokonywanych przez wierzycieli po uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika.

 

 

 

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w ERIF BIG S.A.

 

Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w ERIF BIG S.A.

 

 

 

Pozostałe wykresy:

Wykres 3. Liczba spraw w podziale na salda zadłużenia

Wykres 4. Liczbowa i wartościowa struktura według tytułów zadłużenia konsumentów