ERIF

Duże firmy – Ocena ryzyka i wsparcie procesów windykacyjnych

Statystyki

Skuteczność oferowanych usług w ramach wsparcia procesów oceny ryzyka zapewnia dostępna w Rejestrze Dłużników ERIF wszechstronna, wiarygodna baza danych, w której znajdują się zarówno informacje negatywne dotyczące dłużników, jak również informacje pozytywne, dotyczące podmiotów wywiązujących się ze swoich zobowiązań na czas.

Aby zapewnić najwyższą użyteczność udostępnianych informacji, w naszych działaniach stawiamy na wiarygodność i transparentność poprzez prezentowanie aktualnych, potwierdzonych statystyk oraz tendencji zachodzących w strukturze bazy Rejestru. Dzięki temu Klienci korzystający z usług Rejestru Dłużników ERIF otrzymują wiarygodne, aktualne dane, które umożliwiają im lepszą ocenę płynności finansowej swoich obecnych i przyszłych kontrahentów.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej w Polsce, które poddaje swoją bazę danych cyklicznej weryfikacji przez niezależny podmiot – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Weryfikacja bazy odbywa się kwartalnie, a raporty końcowe każdorazowo są udostępniane naszym Klientom, mediom oraz innym zainteresowanym podmiotom.

Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące danych znajdujących się w Rejestrze po przeprowadzonej weryfikacji na koniec IV kwartału, wg stanu na dzień 5 stycznia 2015 r.

Prezentowane wielkości odzwierciedlają stan bieżący bazy na moment przeprowadzania weryfikacji. Uwzględniają zarówno proces dopisywania, jak również usuwania spraw z Rejestru w ramach bieżących aktualizacji dokonywanych przez wierzycieli po uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika.

Ilość spraw w Rejestrze

Wartość spraw w Rejestrze

2,29 mln

11,6 mld zł

Ilość spraw w Rejestrze Dłużników ERIF - IV kw. 2014

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Wartość spraw w Rejestrze Dłużników ERIF - IV kw. 2014

Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Pozostałe wykresy:

Wykres 3. Liczba spraw w podziale na salda zadłużenia

Wykres 4. Ilościowa struktura według tytułów zadłużenia konsumentów

Wykres 5. Wartościowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia konsumentów

Wykres 6. Ilościowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia podmiotów niebędących konsumentami

Wykres 7. Wartościowa struktura bazy danych według tytułów zadłużenia podmiotów niebędących konsumentami