Narzędzia wsparcia procesów oceny ryzyka

Narzędzia w ramach tej grupy służą działaniom prewencyjnym, ograniczającym ryzyko podjęcia współpracy z niewiarygodnym klientem lub kontrahentem. Stanowią wsparcie oraz uzupełnienie procesów systemów oceny ryzyka kredytowego stosowanych przez naszych Klientów.

W ramach wsparcia procesów oceny ryzyka ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje:

Pobieranie informacji gospodarczych w postaci Raportu o podmiocie gospodarczym lub Raportu o konsumencie

Raport pozwala uzyskać informację, czy dany podmiot gospodarczy lub konsument figuruje w bazie ERIF BIG S.A. oraz jakiego rodzaju informacje na jego temat zostały upublicznione. Zarówno dane dotyczące zadłużenia, jak również te dotyczące terminowego regulowania zobowiązań pozwolą na kompleksową ocenę zdolności płatniczej potencjalnych klientów.

Monitoring Klientów

Monitoring umożliwia bieżące kontrolowanie kondycji finansowej dowolnego podmiotu celem podjęcia w odpowiednim czasie działań zapobiegających pojawieniu się przyszłych problemów ze spłatą zobowiązania. Dzięki usłudze monitoringu mogą Państwo również decydować o profilowaniu warunków proponowanych swoim partnerom biznesowym w zależności od klasy ryzyka, które może być precyzyjniej określane w trakcie trwania stosunku kontraktowego.

Weryfikacja legalności dokumentów

Usługa ta pozwala na uzyskanie informacji o posłużeniu się fałszywym dokumentem lub podawaniu nieprawdziwych danych przez konsumentów, przedsiębiorców bądź inne podmioty.

Wykorzystanie marki ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w działaniach prewencyjnych

Wykorzystanie informacji o współpracy z ERIF BIG S.A. w materiałach kierowanych do klientów korzystających z instrumentów kredytowych jest istotnym czynnikiem stymulującym do regulowania zobowiązań w terminie. Dodatkowo zabezpieczy Państwa przed ewentualnym powstaniem zadłużenia, a tym samym zmniejszy ryzyko prowadzenia działalności.