Nadajemy znaczenie informacji pozytywnej

Od IV kwartału 2011 roku ERIF BIG S.A. jako jedyne biuro informacji gospodarczej na rynku polskim publikuje (wzorem publikacji informacji negatywnej w raportach poświadczanych przez KPMG) dane na temat zgromadzonej informacji pozytywnej, tj. o podmiotach regulujących zobowiązania w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni. Dane te mogą zostać przekazane do BIG-u przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania lub z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie.

Dane pozytywne udostępniane w naszych Raportach kredytowych pozwalają na dokonanie wnikliwej i kompleksowej analizy potencjału płatniczego klientów i podjęcie decyzji o współpracy, czy też przyznaniu finansowania w oparciu o pełną informację o kliencie.

Pozyskujemy Partnerów, którzy wspólnie z nami chcą wskazać korzyści, wartość i znaczenie informacji pozytywnej każdemu uczestnikowi rynku. Chcemy podążać w kierunku wyznaczonym przez rynki zachodnie, na których informacja pozytywna stanowi nieodzowny element w procesie oceny ryzyka oraz atut w ubieganiu się o przyznanie produktu kredytowego na preferencyjnych warunkach.

Liczymy na to, że informacja pozytywna nie tylko pozwoli Państwu na pełniejszą ocenę potencjalnego klienta, ale również na docenienie jego rzetelności płatniczej. W ramach uznania dla informacji pozytywnej znajdującej się w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A. nasi Klienci mogą zaproponować bardziej korzystne warunki współpracy z rzetelnym partnerem biznesowym. Deklaracja wpisu do rejestru informacji pozytywnej po terminowym wywiązywaniu się z podjętego zobowiązania może stanowić dodatkową wartość oraz motywację do spłaty dla naszych klientów czy też kontrahentów. A zatem przynieść korzyść w postaci terminowo odzyskiwanych należności, uniknięcia kosztownych procesów egzekucji, zmniejszenia poziomu rezerw, ale też przede wszystkim pozyskania lojalnego klienta, który jest skłonny pozostać klientem portfelowym na dłużej. W pełni liczymy na to, że wymiana informacji pozytywnej w najbliższych kwartałach za pośrednictwem platformy ERIF BIG S.A. oraz serwisu infoKonsument.pl nabierze charakteru masowego i będzie coraz pełniej adresować Państwa potrzebę zwiększania szansy na trafną decyzję kredytową w oparciu o nasze dane.

Z możliwości dopisywania danych pozytywnych korzystają również podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK. Wpisy pozytywne to z jednej strony nagroda dla osób, które uregulowały swoje zobowiązania mimo zwykle trudnej sytuacji, z drugiej kapitał wiarygodności, który otrzymują na nowe życie bez długów. W ten sposób KRUK wspiera osoby zadłużone w powrocie do normalnego obrotu gospodarczego.